Pensionister snydt for lavere skat

En meget stor gruppe danskere har slet ikke fået en krone i skattelettelse de senere år.

Foto: Arkivfoto: Linda Henriksen. Flere hundrede tusinde pensionister har mistet realindkomst på de seneste skattereformer.
Læs mere
Fold sammen

Op mod halvdelen af Danmarks 835.000 pensionister står tilbage som de helt store tabere af de senere års mange omlægninger i det danske skattesystem. De har hverken fået glæde af det større jobfradrag, den højere grænse for hvornår mellemskatten træder i kraft eller af den større ældrecheck. De er derimod blevet ramt af den prisregulering, som fremover vil finde sted af de grønne afgifter.

Det viser beregninger, som Ældresagen har foretaget på baggrund af et meget stort udtræk af persondata fra Danmarks Statistik.

Det er især pensionister med årlige indkomster mellem 93.000 og 232.000 kroner, som ligefrem er blevet straffet af de senere års skatteændringer, eftersom de kommer til at betale mere i grønne energiafgifter på el, vand og varme fremover – uden at få andre økonomiske kompensationer.

Derfor peger direktør for Ældresagen, Bjarne Haastrup, på, at eksempelvis en lavere bundskat og et højere personfradrag bør være en del af den kommende skattereform.

»Vi er ikke imod, at man laver en ny skattereform. Det er sikkert fint og godt. Vi siger bare, at man skal passe lidt på. For fortsætter den udvikling, som vi har set med de sidste mange års skattereformer, bliver den økonomiske fordeling meget skæv,« siger Bjarne Haastrup.

Han nævner også et bundfradrag for grønne afgifter som en mulighed. For der er grænser for, hvor meget man kan skrue ned for varmen, som han siger.

»Vi vil også gerne være med til at forbedre miljøet. Men for de dårligt stillede pensionister er højere grønne afgifter på el, vand og varme en alvorlig sag,« siger Bjarne Haastrup. Er det alene top- og mellemskatten, som sænkes ved en kommende skattereform, er det kun noget, som den rigeste tiendedel af de danske pensionister vil få glæde af. Det vil ske, efter de to seneste skattereformer fra 2003 og 2007 stort set alene har delt penge ud til den erhvervsaktive del af befolkningen.

Læs også: Lavere skat kan give bedre familieliv

En faglært med en årsindkomst på 300.000 har fået 11.000 kroner i lavere skat, mens en typisk pensionist kun har fået 1.800 kroner siden 1999. Samlet er skatten lettet med 20 mia. kr. med de to seneste reformer af det danske skattesystem fra henholdsvis 2003 og 2007. De vigtigste ændringer i begge reformer har været at forhøje jobfradraget og grænsen for, hvornår mellemskatten sætter ind, som kun er til glæde for folk med et arbejde.

Grupper uden for arbejdsmarkedet, altså ledige, modtagere af efterløn og pensionister, har typisk hverken arbejdsindkomst eller betaler mellemskat. Skatteaftalen fra 2007 indeholdt også et øget personfradrag og en løbende pristalsregulering af de grønne energiafgifter. Det højere personfradrag på 1.000 kroner har givet alle skattebetalere 400 kroner mere til forbrug.

»Men det beløb spises hurtigt igen, hvis indekseringen af energiafgifterne fra samme reform tages med i regnestykket,« siger Bjarne Haastrup.

Ældrechecken er så også indført. Det skete på omtrent samme tidspunkt, som skattereformen fra 2003 faldt på plads.

Både målgruppe og størrelse af ældrechecken er siden blevet udbygget fra finanslov til finanslov.

erved er en del pensionisterne med lave indkomster blevet økonomisk kompenseret.Men tilbage står en større mellemgruppe svarende til næsten hver anden folkepensionist, som hverken har fået ældrecheck eller lavere skat, og som skal betale fortsat stigende energiafgifter. Mellemgruppen har typisk ikke fået den stigende ældrecheck, fordi de har en kontant formue eller lignende over 61.800 kroner, som er formuegrænsen for en husstand, der skal have ældrecheck.

Læs også: Professor: Skatten er alt for indviklet