Pensionister indefryser grundskyld for over otte milliarder kroner

Den stigende grundskyld rammer mange pensionister hårdt i disse år, og mange vælger at indefryse grundskylden til et senere tidspunkt. Trods dårligere rentevilkår er den samlede indefrossede grundskyld næsten fordoblet på fem år.

I en periode på knap ti år har 73-årige Bent Johansen valgt ikke at betale grundskyld af sin løbende indkomst. I stedet har han i lighed med mange andre pensionister indefrosset grundskylden mod at betale en årlig rente indtil den dag, boligen bliver solgt, og pengene skal betales.

I alt har Bent Johansen, der bor i en villa i Valby med sin kone, indefrosset grundskyld for 240.000 kr., men nu er det slut. Dårligere rentevilkår på den indefrosne grundskyld har fået den 73-årige pensionerede revisor til igen at betale grundskyld løbende.

»Det hænger stadig sammen for mig, selv om grundskylden fylder mærkbart mere i budgettet i dag, end for ti år siden. Jeg har en relativ lille grund, men jeg ved, at mange andre husejere i området er hårdere ramt af den stigende grundskyld end jeg,« siger Bent Johansen.

Han betaler i år omkring 30.000 kr. i grundskyld, men beløbet kommer til at stige betydeligt de kommende mange år på grund af stigende vurderinger af grundpriserne.

»Det er fint, at der er mulighed for at indefryse grundskylden, men det er klart, at det ikke længere er lige så attraktivt, efter at der er kommet nye regler for rentebetalingen,« siger Bent Johansen.

Betydelig højere årlig rente

Han henviser til, at renten på lån til pensionisters indefrosne grundskyld i 2011 blev hævet fra halvdelen af diskontoen til et gennemsnit af renten på realkreditobligationer det seneste år. Det betyder, at pensionisterne betaler en betydelig højere årlig rente for at udskyde betalingen af den forhadte ejendomsskat.

Mens Bent Johansen og mange andre pensionister har droppet ordningen pga. de stigende renteudgifter, har mange andre dog valgt ordningen til og ikke mindst indefrosset langt større beløb. Trods de dårligere rentevilkår er de indefrossede boligskatter fra danske pensionister nemlig vokset markant i kroner og øre de senere år.

En ny opgørelse fra Kommunernes Landsforening viser, at den indefrosne grundskyld fra pensionister er blevet næsten fordoblet fra 2007 til 2012. Mens der i alt var indefrosset grundskyld for 4,1 mia. kr. i 2007, voksede tallet til over 7,9 mia. kr. i 2012.

Opgørelsen siger ikke noget om, hvor mange pensionister som indefryser, eller om årsagerne til beslutningen. Men de fleste fremhæver, at grundskylden fylder stadig mere i husejernes budgetter – især i hovedstadsområdet – og at de stigende udgifter er en stor udfordring for mange pensionister.

Vanskeligere at omlægge lån

Derudover er det relativt dyrt at stifte et lån hos realkreditten for at betale den voksende grundskyld. Det kan kun betale sig, hvis der er tale om et stort beløb, og der er derfor fortsat en del pensionister, der fokuserer på de kommunale låneordninger.

Endelig er det også nemmere at indefryse sine ejendomsskatter, sådan at man slipper for at bøvle med at skulle betale regninger.

»Men der er også en del, som får problemer, når de indefryser ejendomsskatter. Det gør det nemlig vanskeligere at omlægge lån, fordi kommunerne altid vil have den bedste og mest sikre prioritet. Så der er en del, der har dyre lån hos realkreditten, som de ikke kan få lagt om, fordi deres lån til kommunen fylder for meget,« siger seniorøkonom i BRFkredit, Mikkel Høegh.

I Ældre Sagen mener seniorkonsulent Claus Blendstrup, at renten for de indefrosne beløb bør tage udgangspunkt i renten på etårige flekslån, da rentesatserne i de kommunale ordninger bliver fastsat på ny hvert år. Som det er i dag, betaler pensionisterne en gennemsnitsrente af alle realkreditobligationer. Claus Blendstrup fastslår, at den stigende grundskyld »skaber problemer for et stigende antal pensionister i hovedstadsområdet.«

»Ingen pensionister har en stigning i pensionen på syv procent om året, som grundskylden stiger med i hovedstadsområdet. Men selv om vilkårene langt fra er optimale, kan det stadig være den bedste løsning for en del pensionister,« siger han.

Dragør er den kommune i landet, hvor der er indefrosset flest ejendomsskatter per indbygger. I snit er de indefrosne beløb på 11.029 kroner for hver eneste af kommunens 13.533 per indbyggere. Det svarer til, at pensionisterne i Dragør Kommune i øjeblikket skylder kommunen omkring 149 mio. kr.

På Frederiksberg, der har landets højeste grundskyld, betaler den typiske parcelhusejer allerede i dag mere end 40.000 kr. årligt i grundskyld, og den udgift står til at stige til mere end 100.000 kroner årligt, når de aktuelle stigninger i grundskylden er indfaset.

Den stigende grundskyld og de seneste ugers debat har fået mange politikere i hovedstadsområdet til at kræve, at staten enten fastfryser grundskylden eller adskiller den fra de kommunale udligningsordninger, der betyder, at de stigende indtægter i praksis ryger direkte videre til staten og andre kommuner.