Pendlere har økonomisk medvind på motorvejen

Den økonomiske gevinst ved at flytte uden for København og pendle på arbejde er blevet markant større, og den samlede regning til eget hus samt transport kan mere end halveres ved at flytte ud og acceptere omkring en times tid med transport.

Foto: Henning Bagger

Der kan skæres markant ned på de faste udgifter til hus og transport ved at flytte ud af København og pendle på arbejde. Og gevinsten er vokset markant over de seneste tre år. Det viser en beregning, som Realkreditforeningen har lavet for Berlingske Business. Tallene blev beregnet første gang i 2012, og siden da er prisen på et hus samt den daglige transport på arbejde i henholdsvis København og de omkringliggende byer på Sjælland steget – især fordi det er blevet dyrere i København, mens prisen stort set er uændret mange steder uden for hovedstaden.

De månedlige omkostninger til et gennemsnitligt hus inklusive alle ejendomsskatter samt en cykel i København er nu på 25.000 kroner. Det er cirka 2.500 kroner mere end i 2012. Til sammenligning kan man købe et gennemsnitligt hus i Ringsted samt pendle med tog til København for 9.375 kroner, hvilket er stort set uændret i forhold til 2012.

»Det er blevet mere attraktivt at flytte væk fra København og pendle siden 2012, da vi lavede analysen første gang. Og det skyldes selvfølgelig, at København er et af de steder, hvor det er blevet dyrere at købe fast ejendom – det er åbenbart blevet mere attraktivt for boligkøberne at bo dér,« siger Karsten Beltoft, direktør i Realkreditforeningen.

Han håber af hensyn til den generelle økonomiske udvikling, at prisforholdet vil få flere til at flytte ud. Men han kan ikke rigtigt se tegn på, at det er ved at ske.

»Generelt går det klart bedst i de større byer i landet, mens de fleste områder i landet stadig oplever fraflytning. Vestsjælland og Sydsjælland er stadig pressede boligmarkeder, så der er slet ikke balance endnu med fortsat faldende priser i nogle områder,« siger Karsten Beltoft.

Han peger på, at forskellen primært skyldes, at væksten blandt andet i arbejdspladser sker i de større byer.

»Men tallene viser jo, at der nu er et større og større økonomisk incitament, der trækker i retning af at flytte ud,« siger han.

Renten på realkreditlån er også en faktor, der kan trække i retning af at få flere og flere til at flytte ud af København.

»Men selv om der er sket en stigning i renten, så er den jo stadig meget lav. I takt med at den bliver højere, rammer det de dyre huse mest, men det vil nok først for alvor rykke billedet og balancen, hvis der skabes vækst i yderområderne,« vurderer Karsten Beltoft.

Selv om det endnu ikke har sat sig spor i prisudviklingen, så viser en ny opgørelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening, at udflytningen faktisk så småt er gået i gang blandt de yngre boligkøbere. Mens andelen af unge på mellem 25 og 39 år i København og Frederiksberg kommuner, der årligt fraflytter hovedstaden, i 2011 var på kun syv procent, så var den i 2014 steget til 8,6 procent.

»Udviklingen i de unges udflytning stemmer godt overens med prisudviklingen. I sommeren 2006 begyndte ejerlejlighedspriserne i København at falde, og det betød, at den tekniske insolvens begyndte at melde sig, så nogle boligejere nu sad med en højere gæld, end deres bolig var værd. Dermed blev det mindre attraktivt at flytte ud af byen. Det var også i 2006, at udflytningsraten begyndte at falde. Særligt siden 2011 er priserne steget, og i nogle områder er de tilbage omkring eller over den tidligere pristop i 2006. Samtidig er der blevet afdraget på lån. Det betyder, at fortsat flere boligejere kommer ud af den tekniske insolvens, så de igen kan flytte ud af byen uden at tage en restgæld med. Siden 2011 har vi da også set, at der er en større andel af unge, der igen fraflytter byen,« konstaterer cheføkonom i foreningen Troels Theill Eriksen.

Men når Danmarks Statistik fremskriver befolkningsudviklingen, senest i maj, batter de unges udflytning ikke i det store billede. Mens det samlede folketal i Danmark forventes at stige med 4,4 procent over de kommende ti år, så vil der i otte kommuner være mere end fem procent færre indbyggere om ti år.

Københavns Kommune forventes at vokse med 19 procent, og Frederiksberg Kommune vil ifølge fremskrivningen vokse med 12 procent over de næste ti år.

»Men også landets øvrige storbykommuner og kommunerne omkring København kan forvente stor tilvækst. Storbyerne har en forholdsvis stor andel af unge, der føder børn og har lav dødelighed. Dertil kommer, at byerne også har større tilflytning, både fra de øvrige kommuner og fra udlandet,« konstaterer Danmarks Statistik i fremskrivningen.

Men når der kigges på landsdele, står befolkningen i Vest- og Sydsjælland til at skrumpe med to procent i løbet af de kommende ti år – på trods af den voksende økonomiske fordel ved at bosætte sig her.