Pay & play-golf ved Djurs Sommerland

Endnu en »ren« play & play-bane dukker op i den danske golfverden i morgen, når Djurs Golf åbner på

adressen Kolstrupvej 6c umiddelbart nord for Nimtofte ved hovedvej 16 mellem Auning og Grenaa. Dermed tilføjes denne lidt afsides,

men alligevel populære del af det nordlige Djursland endnu en familieattraktion, idet Djurs Sommerland ligger mindre end en halv

kilometer væk.Placeringen af Djurs Golf er da heller ikke helt tilfældig, idet initiativtageren, Kaj Lykke Jensen,

Pindstrup -gennem 25 år golfspiller på hyggeplan i Ebeltoft og Kalø - simpelthen satser på, at den voldsomme tilstrømning

i sommermånederne til Djurs Sommerland smitter af på Djurs Golf: - Mange forældre lader deres børn more sig

i Djurs Sommerland, mens de selv foretager sig noget andet, så Djurs Golf kan ses som et nyt forældre-tilbud i denne sammenhæng,

forklarer Kaj Lykke Jensen. Han véd alt om, at ferieglade forældre også gerne vil forlystes, idet han gennem en

årrække drev en populær campingplads i Aarhus, Blommenshave, som han solgte for tre år siden. Alle er dog

velkomne på banen -uden golfmæssige forkundskaber og Kaj Lykke Jensen håber f.eks., at lokale firmaer vil invitere

deres medarbejdere til en golfdag på banen -med nye golfspillere til følge.

»Rigtig« golfbane

Golfbane-ideen

fostrede Kaj Lykke Jensen for halvandet år siden, og for nøjagtigt ét år siden blev hullerne sat af i det

let kuperede terræn. Det skete på basis af en skitse udarbejdet af golfbanearkitekt Erik Nielsen, Ebeltoft, som har designet

ni så udfordrende huller, at selv garvede golfspillere vil blive alvorligt testet.Banen rummer syv par 3-huller og to

par 4-huller. Et enkelt af par 3-hullerne måler hele 205 meter, to andre henholdsvis 186 og 178 meter og det korteste 138 meter,

så der er ikke just tale om pitch & put. Et snævert skovhul (7. på 157 meter), tre søer og 13 bunkers

øger sværhedsgraden yderligere.Det skinner tydeligt igennem, at Erik Nielsen har bestræbtsig på at

lave en »rigtig« golfbane - hvad han i øvrigt har gjort før, nemlig Hirtshals Golfklubs populæreog spændende

bane. Flere af par 3-hullerne i Djurs Golf er simpelthen udformet så svære, at begyndere gør klogt i at spille

dem som par 4-huller!

Tre mill. kronerKaj Lykke Jensen, hans svigersøn, Brian Jensen, Kolind, gårdejer Laurits Hougaard,

Ramten, og entreprenør Bjarne Eriksen, Nimtofte, har skudt 135.000 kr. i hvert sit holdingselskab, og disse selskaber er samlet

i Djurs Golf ApS.Den samlede investering i pay & play-banen har kunnet holdes nede på ca. tre mill. kroner, fordi

Hougaard og Eriksen uden beregning lagde egne maskiner til i forbindelse med den fysiske etablering af banen, ligesom Hougaard både

ejer arealet, som banen ligger på, og den landejendom, der fungerer som »klubhus.«En driving range med 3.000

bolde og en 18 hullers puttinggreen kompletterer anlægget sammen med en træningshal, som Kaj Lykke Jensen forventer, at

også medlemmer af Djurslands fire DGU-klubber (Grenå, Ebeltoft, Kalø og Norddjursland) vil gøre brug af

i vintermånederne, fordi ingen af disse selv kan tilbyde indendørs træningsmuligheder.På længere

sigt vil Kaj Lykke Jensen ikke udelukke, at pay & play-banen »kun« bliver forløberen for en 18 hullers DGU-bane.

I hvert fald har han allerede fået Erik Nielsen til at skitsere en sådan udvidelse, som vil blive ført ud i livet,

hvis pay & play-banen bliver den succes, som Kaj Lykke Jensen håber og tror på.Yderligere oplysninger om Djurs

Golf kan findes på www.djursgolf.dk.