Pas på kurstabet

Læs mere
Fold sammen
kommunikationschef Nykredit Men der er grund til at overveje, hvordan de lave omkostninger og formuen bedst sikres fremover, da mange førstegangskøbere

vælger at sælge den første bolig efter en kortere årrække.


De mange nye købere skal naturligvis

tage stilling til hvordan drømmeboligen skal finansieres, og det kræver nok en ekstra overvejelse, fordi fremtidige ændringer

i renten kan få betydning for den unge families muligheder på et senere tidspunkt.


Nykredit anbefaler førstegangskøbere

at vælge fastforrentede konverterbare obligationslån. Det giver stor sikkerhed til den unge familie de første år efter

boligkøbet, hvor mange boligkøbere oplever en periode med relativ stram økonomi.


Ved optagelse af et fastforrentet

obligationslån er Nykredits standardanbefaling at vælge det lån med kursen tættest på 100. Samtidigt rådgiver

vi normalt udfra en tommelfingerregel om ikke at vælge fastforrentet lån med optagelseskurs under 95. Anbefalingerne gælder

både for førstegangskøbere og for andre boligkøbere, der fravælger tilpasningslån.


Det

gælder om at forhindre, at boligkøbere der vil eller må sælge boligen efter en kortere tidshorisont, lider

et for stort kurstab på restgælden som følge af, at eventuelt rentefald efter lånets optagelse.


Eksempelvis

vil boligkøberen, der optager et fastforrentet obligation lån på en million kroner til kurs 95 og som efterfølgende

må indfri til kurs 98 tabe tre kurspoint på lånets restgæld, svarende til ca. 31.580 kroner.

Flere muligheder

Ønsker

boligkøber at finansiere boligen over 30 år har man aktuelt valget mellem en kuponrente fem pct. eller seks pct. Første

års nettoydelse er 58.110 på seks pct. lånet og 56.310 på fem pct. lånet.


Kursen på seks

pct. lånet ligger aktuelt omkring 97,3 og det alternative fem pct. lån omkring 92,7. Hvis lånet var på en

million kroner, og kurserne efterfølgende stiger til 100, får boligkøberen et tab på seks pct. og fem pct.

lånene i niveauet 27.000 og 78.000 kroner.


Kurstabet kan altså blive større hvis man vælger den lave

kuponrente. Men dette lån rummer omvendt også flere gevinstmuligheder. I første omgang ved at ydelsen efter skat

er 1.800 kroner lavere om året. I anden omgang, hvis renten stiger, så er værdien af lånets restgæld

mere rentefølsomt, det vil sige, at kursgevinsten bliver størst på fem pct. lånet.


På grund af

kursrisikoen anbefaler vi som udgangspunkt førstegangskøbere at vælge seks pct. lånet, men med de forventninger

vi har til den fremtidige udvikling i økonomien, gør vi også opmærksom på de fordele, der kan opstå

ved at vælge fem pct. lånet i stedet for.


Mange førstegangskøbere vælger at sælge boligen

efter en kortere årrække. Dermed kan kursværdien af restgælden få stor betydning i forbindelse med købet

af bolig nummer to.


En rentestigning på eksempelvis ét procentpoint får typisk kursværdien af restgælden

på et 30-årigt fastforrentet obligationslån på 1 million kroner til at falde med ca. 100.000 kroner. Med fastforrentede

obligationslån er boligejerens formue er således meget påvirkelig af skift i renteniveauet.