Overbud skader mæglere

I helt grelle tilfælde kan husejerne gøre erstatningskrav gældende over for sådanne mæglere, udtaler

direktør Palle Ulstrup fra Dansk Ejendomsmæglerforening i branchebladet Ejendomsmægleren.


Underdirektør

Ole Trist fra samme forening er citeret for følgende:


- Til vores store overraskelse er liggetiderne steget mest i hovedstadsområdet,

hvor der ellers har været rift om ejerboligerne de seneste år. Faktisk er ventetiden på at få solgt et hus

i hovedstaden steget meget markant, men endnu har det kun resulteret i meget svage prisdyk.Stor jysk mægler-fusion

EDC

Mæglerne Andersen & Co med hovedsæde i Aalborg og EDC Mæglerne Vittrup fra Randers er fusioneret, og er nu Jyllands

største selvstændige ejendomsmæglervirksomhed. Firmaet videreføres under navnet EDC Mæglerne Andersen

& Vittrup samt EDC Erhverv Andersen & Vittrup, der beskæftiger omkring 65 medarbejdere - heraf 25 statsautoriserede

ejendomsmæglere og otte valuarer. Virksomheden omfatter i alt 19 afdelinger, heraf 12 EDC boligbutikker i Frederikshavn, Sindal,

Hjørring, Pandrup, Aabybro, Aalborg, Svenstrup, Støvring, Mariager og Randers samt fire EDC Erhvervscentre i Frederikshavn,

Hjørring, Aalborg og Randers.


Derudover har virksomheden tre specialafdelinger, der består af en projektafdeling

med udvikling og salg af andelsbolig- og seniorboligbyggerier, en finansieringsafdeling med eget korps af privatrådgivere samt

en ejendomsadministration der forestår løbende administration af andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og investeringsejendomme.

Højere

erstatning for fejl

Højesteret har med en nyligt afsagt dom øget den såkaldte kapitaliseringsfaktor fra seks til

ti. Det betyder, at private købere af fast ejendom, hvor ejendomsmægleren har beregnet ejerudgiften forkert, får det

årlige tab multipliceret med ti ved udmåling af den konstante erstatning, der betales i sådanne sager. Forhøjelsen

er inspireret af en lignende regel i erstatningsansvarsloven, og betyder at ejendomsmæglere får højere udgifter,

hvis de laver fejl i beregningerne.


- Forbrugerne får en øget beskyttelse i de ofte forekommmende sager, hvor der

er fejl i beregningerne, siger Bente Naver, der er mæglerfaglig chef i Dansk Ejendomsmæglerforening.

Boligkatalog

lanceret

Et nyt boligkatalog har set dagens lys. Kataloget fremviser ejerboliger til salg og giver gode tips og ideer til boligindretningen.
Navnet på kataloget er Bolig-Kataloget, og ideen er at skabe et medie, som giver boligsøgende bedre mulighed for

at tage det rigtige boligvalg. Informationen på det danske boligmarked er kendt for at virke uoverskuelig og ofte skal man igennem

adskillige aviser for at finde den rette bolig. Det problem forsøger Bolig-Kataloget at råde bod på.


Kataloget

udgives månedligt og kan købes i alle DSB-kiosker, tankstationer, bagerbutikker og supermarkeder.Unikt opslagsværkOpslagsværket

Hvem er Hvem i Erhvervsejendom udkommer nu for tredje gang - denne gang i en ny opdateret udgave med over 1.000 navne, e-mail-adresser

og telefonnumre på alt fra advokater til byggemateriale-leverandører og landmålere.


Hvem er Hvem i Erhvervsejendom

er en intern telefonbog for hele den danske erhvervsejendomsbranche. På 70 sider gennemgår bogen flere end 1.000 firmaer,

navne, post-adresser, telefon- og fax-numre og ikke mindst adresser på firmaernes hjemmesider og e-mail-adresser til nøglepersoner.

Bedre

information

De bygningssagkyndige tager nu til genmæle over for den stigende kritik af tilstandsrapporterne. Konsulentfrimaet

Price Waterhouse Coopers har lavet en større undersøgelse af ordningen og hovedkonklusionen er, at kvaliteten af rapporterne

er god nok.


Men konsulentfirmaet peger også på to områder, hvor ordningen kan forbedres. Det drejer sig specielt

om bedre information målrettet mod forbrugerne. De skal have mere viden om, hvad ordningen med tilstandsrapporter indebærer.

Ligeledes mener Price Waterhouse, at der kan strammes op over for de bygningssagkundige, der ikke udfører deres arbejde godt

nok.