Økonomiske smæk til udlejere

I syv ud af ti tilfælde må udlejer sænke huslejen, fordi lejeren indbringer sagen for huslejenævnet. Udlejeren kan blive fanget i en fælde med to huslejer.

Man skal tænke sig godt om, før man udlejer sin bolig. Det kan være svært at komme af med lejeren igen, og lejeren får ofte ret, hvis vedkommende henvender sig til huslejenævnet. Fold sammen
Læs mere
Foto: Foto: Brian Bergmann

Det er langtfra sikkert, at budgettet holder, når eksempelvis ejeren af en lejlighed beslutter sig for at leje ud, fordi lejlig­heden ikke kan sælges til den pris, han eller hun regner med.

I første kvartal i år er der skåret tre millioner kroner af udlejernes løbende indtægter – alene i hovedstaden. Det sker ved, at lejeren kontakter Lejernes LO, som undersøger huslejen og indbringer den for hus­lejenævnet, hvis den umiddelbart ser for høj ud. Og det gør den ofte.

Lejeren får oftest ret

I syv ud af ti tilfælde må udlejeren bide i det sure æble og sænke huslejen. Huslejenævnets afgørelse kan ankes til boligretten, men det sker ifølge Lejernes LO meget sjældent. Og der er sjældent noget at komme efter.

Som tommelfinger­regel kan udlejeren regne med, at lejeren formentlig vil få medhold i en indsendt klage, hvis huslejen overstiger 900 kroner per kvadratmeter.

I hovedstadsområdet ligger huslejen som oftest mellem 400 og 900 kroner per kvadratmeter. Lejen afhænger af, hvor god lejligheden er – er der nyt bad og køkken ligger den i toppen, er der ikke bad og et gammelt køkken ligger den i bunden.

Installationer som fjernvarme og termovinduer har også indflydelse på prisen. Det har derimod ikke ejendommens ydre vedligeholdelse – at facadepudsen hænger i flager, eller at trappeopgangen trænger til maling har ifølge Lejernes LO ikke den store betydning for lejens størrelse.

En god udsigt fra lejligheden har principielt heller ikke den store betydning for lejens størrelse.

»Lejere, som er i tvivl om rimeligheden i huslejens størrelse, kan altid få det vurderet af huslejenævnet – og de kan gøre det med ro i sindet – for man kan ikke siges op, fordi man går til huslejenævnet,« siger sekretariatschef i Lejernes LO, Claus Højte.
Skuffede ejere

Ejendomsmæglerkæden Home har oplevet mange sælgere, som har kastet sig ud i udlejningseventyret og efterfølgende er blevet slemt skuffede og økonomiske pressede, fordi den opkrævede husleje er alt for stor:

»Boligejere går ind i ukendt land, når de forsøger sig som udlejere. De risikerer, at der smækker en rævesaks op om anklerne på dem.

Første fælde er, at priserne højst sandsynligt falder, mens de lejer boligen ud. Og huslejeankenævnet kan smække det næste sæt stålkæber i på boligejeren, hvis han har taget for høj husleje. Det koster både bagud- og fremadrettet,« siger Niels H. Carstensen, kommunikationschef i Home.

Præcis formulering

I nybyggede lejlig­heder er der større frihed til at sætte huslejen:

»I ejendomme, der er taget i brug efter den 31. december 1991, er det som hovedregel muligt at aftale fri husleje uden risiko for at blive underkendt. Men det er helt afgørende, at formuleringen omkring huslejens fastsættelse i lejekontrakten er knivskarp, og at der herunder henvises til de korrekte retsregler. Er aftalen uklar, risikerer boligejeren, at lejen bliver nedsat – også selv om den så ikke dækker ejerens udgifter til bank og realkreditinstitut,« siger siger boligadvokat hos advokatkæden Advodan, Hans Christian Færch.