Nykredit har 1 milliard på spil: Største opgør om swap-lån havner i retten

Endnu en strid mellem Nykredit og en nødlidende andelsforening har kurs mod retssalen. Forhandlinger mellem Hostrups Have og Nykredit er brudt sammen.

Foto: Jan Jørgensen. Hostrups Have på Frederiksberg.
Læs mere
Fold sammen

Danmarks største andelsforening, Hostrups Have på Frederiksberg, og Danmarks største boligudlåner, Nykredit, tørner nu sammen i retten i det hidtil største retsopgør om de omstridte såkaldte swap-aftaler, som har efterladt stribevis af andelsforeninger nødlidende.

Det fremgår af en indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Hostrups Have på tirsdag.

»Baggrunden er som bekendt, at retsmæglingen og forhandlingerne med Nykredit er afsluttet. Mæglingen var et forsøg på at opnå fælles fodslag med Nykredit inden Swap-retssagen skulle fortsætte. Ydermere var mæglingen en fortsættelse af forhandlingerne med Nykredit om en rekonstruktion af foreningens økonomi, som har pågået siden slutningen af 2014. Desværre er det ikke lykkedes at opnå et fælles forhandlingsresultat,« skriver bestyrelsen i et brev til andelshaverne i den kæmpe forening, der består af 679 boliger og 31 erhvervslejemål.

Nykredit har ifølge brevet fremsat et tilbud til andelshaverne, som bestyrelsen dog anbefaler at takke nej til:

»Nykredit har derimod fremsat et ultimativt tilbud, som de anser for rimeligt og fornuftigt og som generalforsamlingen kan acceptere eller afvise. Nykredit har samtidig gjort det klart, at der ikke kan forhandles yderligere herom. Det giver foreningen og den enkelte andelshaver et yderst vigtigt valg på den ekstraordinære generalforsamling. Et valg med potentielt store konsekvenser for foreningen og den enkelte andelhavers økonomi,« skriver bestyrelsen.

Hvis foreningens medlemmer følger bestyrelsens anbefaling og afviser Nykredits tilbud, er vejen udstukket mod at fortsætte en retssag, foreningen allerede havde indledt mod Nykredit. De 646 andelshavere i Hostrups Have stævnede i 2014 Nykredit for dårlig rådgivning og for at slippe ud af en såkaldte renteswap, som tynger foreningens økonomi. Og grundet foreningens størrelse er det ikke småpenge, der er på spil for Nykredit, der ved en eventuel konkurs kan risikere et tab på op imod 1 milliard kroner.

I Nykredit vil direktør Henrik Rasmussen kun bekræfte, at Nykredit har fremlagt et løsningsforslag for Hostrups Have, som ifølge Nykredit sikrer en sund drift.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra bestyrelsen for A/B Hostrups Have. Bestyrelsesmedlem Ulrik Kjeldsen oplyser, at bestyrelsen ikke ønsker at udtale sig.

Hostrups Haves armlægning med en finansvirksomhed om en swapaftale, der har ødelagt foreningens økonomi, er den seneste i en lang række. Et af slagene stod mellem Engskoven nær Aarhus og Jyske Bank, hvilket er en sag, der er på vej til at blive endeligt afgjort i Højesteret i det nye år.

En af de hidtil største sager var mellem Duegården på Frederiksberg og Nykredit, og den sag vandt foreningen, så den fik lov til at gå konkurs efter eget ønske, så andelshaverne overgik til at være lejere.

De meget komplicerede sager har lidt forskelligt tilsnit. Men det centrale er, at bankerne har solgt andelsforeningerne en kombination af et realkreditlån med variabel rente og et finansielt instrument, en swapaftale, der veksler den variable rente til en fast, men højere rente.

Det skete i forventning om en stigende rente. Men efterfølgende har uventede rentefald betydet, at værdien af swapaftalen er blevet negativ, og det skal regnes med i andelsboligernes værdi. De er i mange tilfælde blevet værdiløse, så andelshaverne har mistet deres indskud.

Samtidig er lånearrangementerne ifølge andelsforeningerne sat op med urealistisk optimistiske budgetter, så boligafgifterne er steget.

Ifølge andelsforeningerne blev de ikke gjort klar over risikoen for, at swapaftalerne udhulede deres foreningers værdi. Derfor har flere af dem ønsket at gå konkurs, så bank og realkreditforening var nødt til at overtage ejendommene, og andelshaverne overgik til at være lejere.