Nye vurderinger af ejendomme bliver knap en halv milliard dyrere

Skatteministeriet beder nu Folketingets Finansudvalg om at fordoble beløbet til det meget omdiskuterede ejendomsvurderingssystem. Ekspert frygter, at der fortsat ikke bliver »luget tilstrækkeligt« ud i fejlskuddene.

Sekreta­riatschef Curt Liliegreen fra Boligøkonomisk Videnscenter tvivler på, at det nye vurderingssystem vil løse alle problemer med at vurdere danske ejendomme korrekt. Foto: Jeppe Bjørn Vejlø Fold sammen
Læs mere

Det nye ejendomsvurderingssystem, der skal erstatte det nuværende stærkt kritiserede og fejlbehæftede system, kommer efter alt at dømme til at koste mindst 837 millioner kroner. Det er 437 millioner kroner mere, end regeringen offentligt har budgetteret med.

Ifølge et aktstykke, som Finansudvalget skal godkende, stiger udgiften med godt 90 millioner i år. Derudover er der »væsentlige merudgifter« frem mod 2019, som der står i aktstykket. Det fremgår, at de ekstra penge skal bruges til at indhente relativt simple oplysninger om alle landets ejendomme, hvilket blandt andet gælder oplysninger om tinglyste handler, geodata, BBR-oplysninger og byggekarakteristika. Beløbets størrelse vidner ifølge sekreta­riatschef Curt Liliegreen fra Boligøkonomisk Videnscenter om, at regeringen har erkendt, at problemet er større, end man har gjort det til hidtil.

»Jeg synes, at man overgiver sig her og erkender, at vurderingssystemet stikker dybere, end man har sagt,« siger Curt Liliegreen, der mener, at de nye data vil være til stor gavn.

»Dataene vil sikre mere transparens på boligmarkedet og i det hele omkring det byggede miljø i Danmark. Jeg er sikker på, at det vil give mange gode afkast, at man forbedrer de her data helt grundlæggende,« siger han.

Systemet til vurdering af ejendomme er en af de største skandalesager i nyere tid. Allerede i 2013 rettede Rigsrevisionen en sønderlemmende kritik mod Skat, fordi tusindvis af boligejere oplevede, at den offentlige vurdering af ejendomme afveg væsentligt fra den reelle værdi.

Den tidligere SR-regering nedsatte i efteråret 2013 et ekspertudvalg under ledelse af den tidligere Nykredit-direktør Peter Engberg, som skulle udarbejde et nyt og mere præcist system. Men det system, udvalget kom frem til, var heller ikke tilfredsstillende, mente politikerne, og i stedet satte Skatte­ministeriet sig for at udvikle et nyt system. Til efteråret skal partierne på Christiansborg forhandle om, hvordan det nye ejendomsvurderingssystem skal skrues sammen. Mange faktorer er fortsat ubekendte, men ifølge skatteminister Karsten Lauritzen (V) er det helt nødvendigt med de ekstra 437 millioner kroner, hvis det kommende vurderingssystem skal fungere.

»Hvis man vil have et mere rigtigt vurderingssystem, hvor ens huse ikke bliver vurderet forskelligt, skal man have et bedre datagrundlag. Vi har simpelthen brug for, at oplysninger, man putter ind i maskinen ude hos Skat, er mere rigtige, end det er tilfældet i dag, og derfor beder vi om et stort beløb,« siger Karsten Lauritzen, der i februar udskød forhandlingerne om et nyt ejendomsvurderingssystem til efteråret.

Den nuværende tidsplan er ifølge Karsten Lauritzen »stram«, men han er alligevel fortrøstningsfuld.

»Vi skal nok nå det. Det afhænger af, om vi kan få sat gang i de her ting nu,« siger Karsten Lauritzen.

Føler du dig overbevist om, at de afsatte penge er tilstrækkelige?

»Det kommer helt an på, om de forskellige ministerier lever op til det, de nu har lovet. Det er da mange penge, så det skal helst ikke blive dyrere, men når det handler om at indhente så mange oplysninger om alle landets boliger, er der en vis procesrisiko.«

Curt Liliegreen frygter dog fortsat, at der ikke vil blive »luget tilstrækkeligt« ud i fejl­skuddene.

»Fejlene vil nok blive nedbragt, men jeg er ikke sikker på, at man vil eliminere dem. Det skyldes, at det byggede miljø er så utroligt sammensat. Bygninger i nogle områder af Danmark er meget forskelligartede, og man har kvarterer, hvor der er ejendomme fra vidt forskellige årtier og i forskellig vedligeholdelsesstand med blandet bolig og erhverv,« siger han.

Der opkræves hvert år omkring 40 milliarder kroner i boligskatter.