Nye låneformer vil erstatte flekslån

De bliver bare lidt anderledes end i dag - og lidt dyrere.

Karsten Beltoft - nederst i midten - er som direktør for Realkreditforeningen sikker på, at der kommer billige, korte lån i stedet for de nuværende flekslån. De bliver dog lidt dyrere og lidt mindre fleksible, forudser han. Fold sammen
Læs mere
Foto: Arkivfoto: Linda Henriksen

Der vil også i fremtiden være étårige fleks- og rentetilpasningslån med lave renter til danske boligejere. Det gælder også, selv om nye og strammere regler fra EU vedtages i deres nuværende form.

De nye lån bliver bare lidt anderledes og lidt dyrere end i dag. De nye lånetyper bliver også mindre fleksible end før, sådan at der eksempelvis ikke kan skiftes mellem at betale afdrag eller ikke at betale afdrag hvert kvartal.

Det bliver heller ikke muligt fremover at skifte fra eksempelvis étårige til tre-årige lån og lave såkaldte profilskift, som i dag kan foretages én gang årligt.

Det slår direktør fra Realkreditforeningen Karsten Beltoft fast. Han advarer direkte mod at overdrive betydningen af de nye regler fra EU og den såkaldte Basel-komite for rente- og tilpasningslån.

Korte lån forsvinder ikke

»Den del af de nye regler, som får betydning for flekslån, kan vi produktudvikle os ud af. Der er andre dele af forslagene, som er langt værre,« siger Karsten Beltoft.

Gennem de sidste dage er det flere steder blevet fremstillet som om, at korte, étårige lån forsvinder fuldstændigt fra realkredittens hylder herhjemme, så tusindvis af boligejere skal til at betale langt højere renter end før, eller måske tvinges over på de meget dyrere, fastforrentede lån.

»Men det er ikke tilfældet. Der er heller ikke tale om, at renten på korte lån bliver mange procent højere end i dag. Den bliver sandsynligvis kun lidt højere, og realkreditten kan godt lave nye produkter, som også fremover udnytter den korte, étårige rente,« siger Karsten Beltoft.

Kan lave ny obligation

Eksempelvis er det muligt at lave en 30-årig obligation, der får en ny rente hvert hele eller halve år. Den vil komme til at ligne de obligationer, der i dag bruges til fleks- og rentetilpasningslån, og som kun løber i et år, til forveksling.

Der cirkulerer danske realkreditobligationer for 2.300 milliarder kroner, mens der eksempelvis »kun« er udstedt statsobligationer for 560 milliarder kroner. Dermed udgør realkredittens obligationer en langt større del af hele det danske finansielle system end i andre lande. Der er høringsfrist ind til 16. april om de nye regler.