Ny swapsag med kurs mod Højesteret

Andelsforeningen Trylleskovparken vil have prøvet sin sag ved Højesteret, efter foreningen tabte slaget om en af de omstridte swapaftaler mod Nykredit.

Advokat Thomas Schioldan Sørensen skal nu på vegne af andelsforeningen Trylleskovparken forsøge at få foreningens sag prøvet ved Højesteret. Fold sammen
Læs mere
Foto: Henning Bagger

Andelsforeningen Trylleskovparken syd for København vil nu prøve at få Højesterets vurdering af sin strid med Nykredit om den swapaftale, der har forøget foreningens gæld med en halv gang til godt 90 mio. kr., hvis den skulle indfries nu.

Landsretten afgjorde i sidste uge, at en byretsdom fra juni 2014 skal stå ved magt og dermed, at foreningen havde været for passiv til at kunne gøre krav gældende over for banken.

»Jeg har fået til opgave at søge procesbevillingsnævnet om tilladelse til at få sagen prøvet ved Højesteret. Vi er ikke enige i dommen, som vi mener er ukorrekt på centrale punkter,« siger foreningens advokat Thomas Schioldan Sørensen.

Konkret tabte andelsforeningen sagen, fordi den ifølge dommen allerede i forbindelse med udsendelsen af årsregnskabet for 2009 op til generalforsamlingen den 13. april 2010 blev opmærksom på den negative markedsværdi på seks mio. kr. Det får landsrettens tre dommere til at konkludere, at Trylleskovparkens medlemmer den 25. marts 2010 og altså mere end tre år forud for stævningen mod Nykredit kendte den negative værdi på swappen, der kunne udløse et erstatningskrav. De tre år er tidsgrænsen for at kunne gøre et erstatningskrav gældende.

Men ifølge Thomas Schioldan Sørensen er det vigtigt, at swapaftalen kun var negativ med 6 mio. kr. på det nævnte tidspunkt for årsregnskabets opgørelse, mens den nu er vokset til et minus på knap 32 mio. kr.

Desuden går foreningens indsigelse på, at swapaftalen er asymmetrisk, hvilket betyder, at konsekvensen af rentebevægelser giver banken en forholdsvis større fordel frem for foreningen.

Det er netop asymmetrien i denne og andre swapaftaler, der får den negative værdi af dem til at falde så brat, når renten falder.

Dertil kommer, at man ifølge Thomas Schioldan Sørensen ikke kan se i dommen, at landsretten har behandlet det konkrete indhold i sagen, ligesom han som foreningens advokat blev nægtet at indhente og bruge en sagkyndig erklæring under retssagen.

Denne specifikke sag vedrører kun passivitet, så domstolene har ikke taget stilling til, om Nykredit har et erstatningsansvar i sagen. Dette spørgsmål bliver for første gang afgjort i en strid om swapaftaler den 19. november i Vestre Landsret i en sag mellem Jyske Bank og andelsforeningen Engskoven.