Ny lov: Uvorne unger kan koste dig dyrt

Fra i går giver en ny lov forældre et større økonomisk ansvar for ulykker, som deres børn er skyld i.

Foto: Foto: Colourbox. Hvis dit barn laver hærværk, kommer det fremover til at koste dig.
Læs mere
Fold sammen

En ny lov betyder, at forældre fra 1. juli skal betale til 7.500 kroner for enhver skade, som deres hjemmeboende børn har forvoldt og er skyld i.

Erstatningsansvaret gælder, hvis barnet kan bebrejdes skaden og dermed har gjort noget forkert. Men forældrehæftelsen kan dog komme ind under en indboforsikring, oplyser Forsikring & Pension.

Indtil nu har forældre som udgangspunkt været fri for erstatsningspligt for skader, deres børn laver. Forældrene har kun været erstatningspligtige, hvis de var medskyldige for eksempel ved ikke at holde tilstrækkeligt øje med børnene.

Konsulent Gitte Danelund fra Forsikring & Pension påpeger, at det er den forælder, der har forældremyndigheden, der hæfter for beløbet. Og hvis skaden er større end de 7.500 kroner, så hæfter barnet selv for den resterende del af beøbet.

Børn er selv erstatningsansvarlige for deres skadevoldende handlinger, fremgår det af Lov om erstatningsansvar. Det betyder, at børn under 15 år kan stilles til ansvar for skadegørende handlinger efter samme regler som gælder for voksne. I praksis betyder det, at børn helt ned til femårs-alderen kan stilles til ansvar, skriver Forsikring & Pension.

"Har et barn ved en ubetænksomhed været årsag til en skade, er barnet erstatningsansvarlig. Og det samme gælder hvis barnet har lavet skaden med vilje - for eksemple lavet hærværk. I begge tilfælde er det stadig barnet, der hænger på erstatningen. Forældrene hæfter alene for de første 7.500 kroner," forklarer Gitte Danelund.

En indboforsikring med en ansvarsforsikring dækker dog for både forældre og børns regning for en eventuel skade.

Kun hvis der er tale om en skade, som barnet har lavet med vilje i form af for eksempel hærværk og barnet er fyldt 14 år, betaler ansvarsforsikringen kun forældrenes hæftelsesansvar – altså maks. 7.500 kroner.

Resten af erstatningen må skadelidte stadig forsøge at få hos det ansvarlige barn.