Ny hovedstadsskat rammer hårdt

Op mod 300.000 danskere får spist en pæn bid af næste års skattelettelse.

Foto: Jan Jørgensen

Hele 108.000 enlige og 78.400 ægtepar vil blive ramt økonomisk af den aftrapning af rentefradraget, som finder sted over de kommende år, viser en opgørelse fra Skat.

Det er personer, som har mere end 50.000 kroner i årlige renteudgifter, der over de kommende år får trappet værdien af deres rentefradrag ned fra tidligere 33 til bare 25 procent fremme i 2019. For ægtefæller er grænsen 100.000 kroner.

Det vil i udpræget grad ramme boligejere med gode indkomster omkring København, hvorfor der nærmest er tale om en slags ny »hovedstadsskat«, viser beregninger, som BRFkredit har udarbejdet for Berlingske Business.

Tal fra Skat viser samtidig, at det i udpræget grad er folk med store indkomster, som har store renteudgifter. Blandt personer med en årlig indkomst over 500.000 kroner, er det således 25 procent, der har samlede renteudgifter, eller mere præcist en negativ kapitalindkomst på mere end 100.000 kroner årligt.

Den økonomiske overvismand, Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, siger dog hertil, at det giver god mening at nedtrappe rentefradraget.

»For det har været med til at finansiere de øvrige lettelser i blandt andet topskatten,« siger han. Han peger også på, at i og med, at grænsen på 50.000 kroner for enlige og 100.000 kroner for ægtepar vil blive holdt på et uændret niveau fremover, er der tale om en meget langstrakt nedtrapning af rentefradraget, som man godt kunne have gennemført hurtigere.

Beregningerne fra BRFkredit tager udgangspunkt i den gennemsnitlige pris over de sidste fem år for et hus på 140 kvadratmeter.

Hvis en sådan bolig ved køb belånes fuldt op, og der kun har været fem procent til udbetalingen, så vil renteudgiften løbe op i mere end 50.000 kroner årligt i hele Nordsjælland og i en stor ring rundt om København. Det gælder, hvis renten er på 2,5 procent, hvilket er et vejet gennemsnit af renten på rentetilpasningslån, fastrentelån og så renten på de banklån, som de fleste tager til udbetalingen ved et boligkøb.

Eksempelvis har en bolig i Lyngby lige nord for København typisk kostet 3,54 millioner kroner ved køb i de sidste fem år. Gælden til bank og realkredit vil her typisk være på 3,36 millioner kroner, hvilket vil give en årlig renteudgift på 84.100 kroner ved en rente på 2,5 procent. Er der tale om en enlig person, eller enlig og ugift ejer af en familiebolig, så vil rentefradraget her blive trappet ned for den del, der overstiger 50.000 kroner, svarende til 34.100 kroner.

Det vil betyde, at skatteværdien af disse 34.100 kroner falder gradvist fra tidligere 11.253 kroner til 8.525 kroner fremme i 2019. Det svarer til en skattestigning på 2.728 kroner.

»Det kan godt være, at en skattestigning af den størrelse ikke vælter privatøkonomien. Men det spiser en pæn bid af de senere års skattelettelser op. Det er samtidig en skat, som især rammer de boligejere omkring hovedstaden, der i forvejen betaler meget i grundskyld og andre boligskatter,« siger Mikkel Høegh, der er seniorøkonom hos BRFkredit.

Han peger også på, at aftrapningen af rentefradraget rammer uhyre skævt, eftersom det stort set slet ikke vil påvirke nye og typiske boligejere i Jylland, men derimod store grupper omkring København.

»Om det så er rimeligt eller ej, kan altid diskuteres, men der er i hvert fald tale om en skat, der rammer lige netop de mennesker med høje indkomster og høj produktivitet, som man ellers i andre sammenhænge gerne vil have til at arbejde noget mere,« siger Mikkel Høegh.

Det er tilmed ikke kun renteudgifter til boligkøb, der bliver mindre værd på selvangivelsen fremover. Det gælder for alle renteudgifter også til bilkøb, lystbåde, sommerhuse, forbrugsgoder, studielån og meget andet. Skat oplyser, at der sidste år var 107.0798 enlige danskere, som havde en såkaldt negativ kapitalindkomst på mere end 50.000 kroner, og som derfor er omfattet af rentefradragets aftrapning. Der var på samme måde 78.536 ægtepar, der havde renteudgifter over 100.000 kroner.