Nu skal forældrekøbere passe på skatten

Forældre, der har købt en lejlighed til deres børn, skal inden 1. maj være opmærksomme på den automatiske årsopgørelse.

Foto: Axel Schütt

Deadline for at ramme præcist med skatten på en forældrekøbslejlighed nærmer sig. Når forældrene har anvendt den såkaldte virksomhedsordning ved køb af forældrekøbslejlighed, så er den automatisk genererede årsopgørelse per definition forkert, oplyser Søren Bech, partner i revisionskoncernen PwC.

»Det resultat ,som Skat automatisk har anført på årsopgørelsen, er forkert,« slår han fast.

De forkerte oplysninger skyldes, at Skat for »ukomplicerede« erhvervsdrivende, som en forældrekøbslejlighed er, automatisk danner en årsopgørelse baseret på  de oplysninger, som Skattevæsenet har fået indberettet fra tidligere år.

»Der vil typisk være forskel på fællesudgifterne, ejendomsskatter og eventuel forbrugsafgifter som f.eks. varme, el og vand, ligesom lånene i lejligheden kan være omlagt, så årsopgørelsen skal rettes,« oplyser Søren Bech.

Fristen for at sætte en stopper for den automatiske årsopgørelse er 1. maj. Inden da skal forælderne med lejligheden skrive til Skat og oplyse, at de ikke ønsker at være omfattet af den automatiske årsopgørelse, og at de i stedet for selv indsender en selvangivelse til Skat inden 1. juli.

Det er i øvrigt en god ide, påpeger Søren Bech, at beregne om man får en restskat inden selvangivelsen indsendes, så renten på restskatten kan betales hurtigst muligt. Restskat på gæld til skattevæsenet koster en dag-til-dag  rente på 2,9 procent svarende til cirka 4,3 procent før skat.