Nu skal det koste penge at vinde over skattevæsnet

Regeringen vil forringe borgernes retssikkerhed på skatteområdet, mener fire interesseorganisationer, der har sendt et brev til Folketingets skatteudvalg.

Uanset om selskaber får ret eller ej i en sag mod Skat, så kommer det til at koste dem penge at føre sagen, hvis regeringen ændrer reglerne for at skaffe penge til skattereformen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Foto: Scanpix

Engang mente regeringen og skatteminister Kristian Jensen (V), at det ikke skulle koste borgerne penge at få ret, hvis skattemyndighederne havde truffet en forkert afgørelse.

Derfor indførte de en særlig ordning, hvor alle skatteydere kunne få alle udgifter til professionel bistand i forbindelse med en skattesag retur, hvis de får helt eller delvist medhold. Opnåede skatteyderen ikke fuldt eller delvist medhold, blev der ydet en godtgørelse på halvdelen af udgifterne til sagkyndig bistand.

Men disse regler vil regeringen og Dansk Folkeparti nu afskaffe. Det skal ske som et led af den skattereform, der træder i kraft fra nytår, og for at spare penge.

Men at borgernes retssikkerhed på den måde forringes, er hele fire interesseorganisationer nu blevet vrede over. De er derfor gået sammen om en fælles henvendelse til regeringen, hvor de beder om, at den nuværende såkaldte omkostningsgodtgørelse bevares.

Det er Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Dansk Erhverv, Danske Advokater og Advokatsamfundet, der vil forsøge at få regeringen og Dansk Folkeparti til at skifte kurs i forbindelse med forslaget om at afskaffe omkostningsgodtgørelsen for selskaber og fonde.

På kollisionskurs

Danske Advokater har tidligere peget på, at regeringen på dette punkt er på kollisionskurs med sine egne holdninger til borgernes retssikkerhed.

»Populært sagt skal selskaber fremover betale 75 procent af udgiften til sagkyndig bistand i forbindelse med en skattesag. Det vil med andre ord sige, at selskaber påføres udgifter for at få ret,« hedder det i den fælles henvendelse til skatteministeren.

»Efter vores opfattelse er der betydelige retssikkerhedsmæssige betænkeligheder forbundet med den foreslåede afskaffelse af omkostningsgodtgørelsen,« siger formand for Danske Advokaters skattefagudvalg, Claus Holberg fra Lett Advokatfirma.

»Selskaber vil få et økonomisk tab, der svarer til forskellen mellem fradragsværdien på 25 procent af udgiften til en advokat til at føre en skattesag og den nuværende godtgørelse, der er mindst 50 procent i tabte sager og 100 procent i sager, som er vundet i overvejende grad. Selskaber risikerer således at blive påført en økonomisk byrde – også i de tilfælde, hvor selskabet fra begyndelsen har haft ret,« siger Claus Holberg.

Skattereformen er fremsat som lovforslag, men endnu ikke vedtaget. Det ventes at ske i slutningen af maj.