Nu kommer der en ekstra kode på dit Dankort

Nets vil nu øge sikkerheden ved handel på nettet efter krav fra Finanstilsynet. Se hvordan det kommer til at foregå.

ccc Fold sammen
Læs mere

Danskernes nationale betalingskort, Dankort, skal gøres sikrere ved handel på nettet. Det betyder, at du snart skal indtaste en kode mere til dit Dankort.

Finanstilsynet forlanger forøget sikkerhed ved handel på nettet, og derfor indfører operatøren bag Dankort, Nets, nu en yderligere kode - et system som i øvrigt kendes fra nethandel i en del udenlandske butikker.

Det medfører, at danske netforretninger snart udbeder sig en ekstra kode, når forbrugere handler for mere end 450 kroner med Dankort på nettet. Baggrunden for den ekstra kode er en stigning i svindel ved internethandel, som giver netbutikkerne stadig større tab.

»Den stigende svindel giver netbutikker stadig større tab, og det kræver øget sikkerhed på kortbetalingerne. FDIH har frygtet løsninger, der gør det så besværligt for kunderne, så de opgiver at købe. Dialogen med Nets giver os nu en løsning, der øger sikkerheden, sikrer nemme betalinger for kunderne, og samtidig har bankerne hævet betalingsgarantien for netbutikker fra 1.000 til 2.000 kroner," skriver Niels Ralund, administrerende direktør for FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel, i en meddelelse om de kommende krav.

Konkret blev der i 2015 svindlet for samlet set for cirka 66 millioner kroner. Men netop i 2015 skete der et markant skift i den måde, der blev svindlet på. Misbrug i forbindelse med, at et Dankort blev tabt eller stjålet, faldt fra 22 til 14 millioner kroner fra første til andet halvår. Samtidig steg misbrug eller svindel, når Dankort blev brugt til net- og anden fjernhandel,10,7 til 19,2 millioner kroner - næsten en fordobling.

Den forøgede sikkerhed er en del af en international indsats for at øge sikkerheden ved nethandel. Den kommende løsning for Dankort minder fra forbrugerens sysnvinkel om sikkerhedsproceduren på internationale betalingskort, hvor man udover kortoplysningerne allerede nu ofte bliver mødt med krav om at indtaste en engangskode. Den bliver sendt med SMS, når man er parat til at afslutte købet.

»I slutningen af 2013 blev en tilsvarende løsning indført i forbindelse med betalinger på internationale kort. Siden er misbruget faldet med 70 procent, hvilket bekræfter, at en ekstra kode har en mærkbar effekt på misbruget, som rammer forretningerne hårdt på pengepungen," skriver Jeppe Juul-Andersen, der er vicedirektør i Nets med ansvar for Dankort, i meddelelsen.

Når det er Finanstilsynets krav, der ligger bag de kommende sikkerhedstiltag, så har det baggrund i en fælles indsats mod svindel på europæisk plan. En række andre EU-lande har allerede indført tilsvarende løsninger, hvilket danskere ofte oplever, når de handler på udenlandske hjemmesider.

Mindre betalinger på under 450 kroner på nettet skal efter planen fortsat kunne gennemføres som hidtil kun med en enkelt kode. Det skyldes dels, at risikoen for misbrug stiger med beløbets størrelse, dels at Nets og FDIH fortsat vil gøre det så bekvent som muligt at handle på nettet.

Nets forventer, at forretningerne skal leve op til de forhøjede krav i løbet af efteråret, hvis de vil tilbyde nethandel med Dankort.

Der handles i dag for mere end 60 milliarder kroner om året via Dankortet på nettet. Beløbet vokser med omkring 12 procent årligt, og der blev i 2015 foretaget over 140 millioner transaktioner med Dankort over nettet inklusive pengeoverførsler via mobilenheder.