Nu kan du få drømmelånet til en attraktiv kurs

Renterne fortsatte med at dykke ugen ud, og nu kan boligejerne for alvor godt begynde at se nøjere på 2 procent-lånet, som nu hos de toneangivende realkreditinstitutter er over kurs 95.

Foto: Mathias Løvgreen Bojesen

96,25, 95,75, 95,35. Tre tal der har potentiale til at udløse forhøjet aktivitet hos de danske boligejere i løbet af april.

For modsat hvad de fleste boligøkonomer havde regnet med, så er det 30-årige 2 procents-lån igen ved at være oppe i kurser, hvor en konvertering kan være interessant. Tommelfingerreglen er, at obligationerne bag et fastforrenttet realkreditlån skal runde kurs 95, før kurstabet er minimeret tilstrækkeligt.

Aktuelt ligger Nordea Kredit i front med den bedste kurs, men også hos Realkredit Danmark og Nykredit/Totalkredit har 2 procents-lånet rundet kurs 95.

Foruden de eksisterende boligejere så kan det markante rentefald også komme nye boligejere til gavn, i det det nu vil blive lidt lettere at blive kreditgodkendt. For potentielle boligkøbere i København og Aarhus kan 2 procents-lånet være særligt interessant, hvis man er afskåret fra at tage et variabelt forrentet lån på baggrund af nye regler vedrørende rådighedsbeløb i landets to største byer.

Reglerne, som Finanstilsynet udstedte pr 1. februar, betyder, at boligkøbere i København og Aarhus kun kan opnå et variabelt realkreditlån, hvis køberen har et tilstrækkeligt stort rådighedsbeløb til at betale som minimum et 4 procents-lån. Har køberen ikke det, er eneste alternativ et fastforrentet lån - eller en billigere bolig.

Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom i Nordea Kredit, siger om 2 procents-lånet.

»Det vil aldrig være sådan, at en kurs på 94,9 udelukker lånet for alle boligkøbere, mens en kurs på 95,1 gør lånet interessant for de fleste. I stedet er der tale om, at lånet bliver stadig mere interessant, jo tættere på 100 kursen kommer. Men med en kurs på 95,5 er lånet igen i spil for mange boligkøbere.«

Lise Nytoft Bergmann fremhæver, at 2 procents-lånet vil give en væsentligt højere hovedstol end 2,5 procents-lånet, som ligger tæt på kurs 100. Omvendt er 2 procents-lånet væsentligt mere kursfølsomt, hvilket har potentiale til at udløse en kursgevinst på et senere tidspunkt. Samlet set vil omkostningerne ved de to lån over 30 år være omtrent de samme.

Nordea Kredit vurderer, at de faldende renter er udtryk for frygten for en hård landing i den kinesiske økonomi, det store obligationsopkøbsprogram fra ECB, de lave råvarepriser og den lave inflation, samt risikoen for at Storbritannien træder ud af EU.