Nu går det opad med tvangsauktioner

Stigningen fra februar 2008 til februar 2009 er på 67 procent.

Antallet af tvangsauktioner stiger, men i historisk perspektiv er antallet stadig lavt. Fold sammen
Læs mere
Foto: Foto: Scanpix

I februar blev der bekendtgjort 334 tvangsauktioner mod 298 måneden før, når der er korrigeret for sæsonudsving. Det er en stigning på 12 procent.

Det viser de seneste tal fra Danmarks Statistik. I faktiske tal var der 297 tvangsauktioner i januar mod 272 måneden før.

"Den svage tendens til stabilisering skal blandt andet ses i lyset af, at en del af presset på danskernes privatøkonomi er lettet en smule. Inflationen er faldet tilbage, der er givet skattelettelser pr. 1. januar og flekslånsauktionen i december forløb efter omstændighederne fornuftigt. Den stigende ledighed får dog uundgåeligt antallet af tvangsauktioner til at stige over det kommende år," skriver Danske Banks cheføkonom Steen Bocian i en kommentar.

I forhold til februar sidste år er det faktiske antal tvangsauktioner steget med 67 procent.

"Udsigten til frigivelse af SP opsparingen i midten af året, en fortsat forholdsvis lav ledighed, en lav inflation og rentefald vil dog være med til at holde stigningen i antallet af tvangsauktioner nede. Men det ændrer ikke ved, at der er tale om en bekymrende udvikling," mener Steen Bocian.

Kilde: Danmarks Statistik

Stigningen i antallet af tvangsauktioner sker ikke jævnt over hele landet. I Region Sjælland og Region Nordjylland er tale om fald på henholdsvis 23 og 18 pct. Det er således Region Hovedstaden, Syddanmark og Midtjylland, der stod for skud i februar. I faktiske tal ser fordelingen på ejendomskategorier ud som følger: ejerlejligheder voksede med 26 pct., mens parcelhuse oplevede en stigning på 7 pct. Antallet af fritidshuse på tvangsauktion gik i mod strømmen og faldt i med 28 procent.

Nationalbanken kan senere torsdag række boligejerne en hjælpende hånbd ved at sænke renten betydeligt, forventer de fleste økonomer.

"De lavere renter og de faldende boligpriser betyder, at langt flere danskere har råd til at træde ind på boligmarkedet. Isoleret set er det er positivt for boligmarkedet og bør sætte lidt skub i aktivitetsniveauet. Igen skal man dog huske på, at boligmarkedet reagerer som en supertanker – det tager tid at vende," siger Ulrikke Ekelund, som er cheføkonom i BRFkredit.

Hun forventer derfor, at der skal ske en "normalisering", så antallet af tvangsauktioner vil komme op på omkring 500 om måneden.

Siden statistikkens start i 1979 var det laveste antal tvangsauktioner i 2006, hvor der i gennemsnit var 103 pr. måned, mens det højeste var i 1990 med i gennemsnit 1.695 pr. måned.

Kilde: Danmarks Statistik