Nu falder huspriserne

Generelt falder huspriserne nu igen. I København er de fulgt efter lejlighedernes himmelflugt, men har dog ligget fladt i de seneste to måneder.

Foto: Jan Jørgensen

Prisen på et hus i Danmark falder. Fra august til september faldt priserne på enfamiliehuse med 1,1 pct., mens priserne på lejligheder faldt med 0,5 pct. på landsplan.

Det viser de seneste tal fra Danmarks Statistik, mens nye tal fra Boligsiden viser, at udviklingen ikke gælder hovedstaden. I København er villaerne steget over en længere periode, men prisudviklingen er fladet ud i de seneste to måneder.

Hvis tallene fra Danmarks Statistik beregnes ud fra en mere stabil tremåneders periode, så er der for husenes vedkommende tale om et prisfald på 0,5 pct. i perioden juli til september i forhold til de foregående tre måneder, mens lejlighedernes steg med 1,3 pct.


I forhold til sidste år er lejIigheder målt over tre måneder steget med 7,8 pct., mens husene steg med 2,7 pct.

Med den seneste udviklingen for huse og lejligheder har bytteforholdet aldrig været mere fordelagtigt for lejlighedsejere, påpeger boligøkonom Lise Nytoft Bergmann fra Nordea Kredit.

»Siden boligpriserne landede i den seneste bund i december 2011, er prisen på et hus steget med 4,4 pct., mens prisen på en lejlighed er steget med 16,2 pct. Lejlighedsmarkedet må dermed siges at have haft væsentligt mere fart på end husmarkedet under den nuværende optur,« skriver hun i en kommentar.Det indbyrdes prisforhold mellem de to boligtyper betyder, at lejlighedsejeren kan skifte sin 80 kvadratmeter store lejlighed ud med et 140 kvadratmeter stort hus og samtidig få 23.000 kr. i hånden - i gennemsnitstal og på landsplan.

For et år siden havde manøvren kostet lejlighedsejeren 135.000 kr., og i marts 2009 havde det kostet ham 256.000 kr.

»Sidst vi stod i en situation, hvor lejlighedsejeren rent faktisk fik penge med, såfremt han ønskede at bytte sine 80 kvadratmeter lejlighed ud med et 140 kvadratmeter hus var tilbage i oktober 2006,« påpeger Lise Nytoft Bergmann.