Nordea indstiller TDC's Pernille Erenbjerg til bestyrelsen

ARKIVFOTO: Pernille Erenbjerg, koncernchef, TDC Fold sammen
Læs mere

Nomineringsudvalget for Nordea Bank foreslår genvalg af samtlige bestyrelsesmedlemmer undtagen Marie Ehrling og Tom Knutzen, som ikke ønsker genvalg. Björn Wahlroos foreslås genvalgt som bestyrelsesformand.

Som afløsere indstilles tre personer - danske Pernille Erenbjerg, Maria Varsellona og Lars Wollung. Det betyder, at bestyrelsen foreslås udvidet med et medlem.

Pernille Erenbjerg er foruden at være topchef i TDC medlem af bestyrelsen og formand for revisionsudvalget i Genmab samt medlem af bestyrelsen og formand for revisionsudvalget i DFDS.

Maria Varsellona har siden 2014 været chefjurist i Nokia Abp og medlem af koncernledelsen siden 2016. Hun er bestyrelsesmedlem i Alcatel-Lucent og Alcatel-Lucent Shanghai Bell.

Lars Wollung var i 2009-2015 administrerende direktør i Intrum Justitia AB (publ). Lars Wollung er formand for bestyrelserne i IFS ), The North Alliance Group og mySafety Group. Han er medlem af bestyrelserne i TF Bank, Bambora Top Holding, Tieto og Dlaboratory Sweden.