Nationalbank: Sværere for private at få lån

Nu dokumenterer Nationalbanken, at bankerne har lukket lånekassen mere i for private, som en Dinepenge.dk-undersøgelse viste forleden. Kreditklemmen er nu alvorlig, vurderer topøkonom.

Foto: Arkivfoto: Rune Feldt-Rasmussen. Det er blevet sværere at liste penge ud af banken, og det bliver sværere endnu, vurderer Nationalbanken.
Læs mere
Fold sammen

Nationalbanken har gennem en rundspørge til landets finansinstitutter dokumenteret, at de har har strammet kreditpolitikken ved udlån til private - dog ikke så meget som overfor virksomhederne.

Især de mellemstore banker er blevet mere karrige med at låne penge ud til private. Både de store og de mellemstore pengeinstitutter oplyser til nationalbanken, at det er deres opfattelse af en forøget risiko, der har fået dem til at holde pengene tættere til kroppen.

Læs også: Banker i baglås over for boligkøbere

Der er kun udsigt til yderligere stramninger, mener Nationalbankdirektør Nils Bernstein, som i en pressemeddelelse siger:

"I den nuværende konjunktursituation er det ikke overraskende, at institutterne skærper udlånspolitikken og viser større agtpågivenhed i behandlingen af lånesager. Den aktuelle udfordring bliver at undgå, at det udarter sig til en kreditklemme, som vil give et yderligere negativt skub til økonomien. Med den ny statistik vil vi fremover nøjere kunne følge udviklingen i penge- og realkreditinstitutternes udlåns-politik og institutternes egne forventninger til ændringer heri."

Især udsigterne for boligmarkedet har skræmt bankerne, og de store pengeinstitutter oplyser desuden, at de følger konkurrerende bankers stramninger og dermed skaber en selvforstærkende spiral, som vil sætte sig spor i økonomien, vurderer cheføkonom i Handelsbanken Jes Asmussen.

"Grundlæggende vil de sværere betingelser for at opnå lån være en hæmsko for den økonomiske aktivitet, og det understøtter os i vores forventninger om et alvorligt økonomiske tilbageslag i dansk økonomi. Med udsigt til stigende ledighed, flere konkurser, faldende huspriser og generel negativ økonomisk vækst ville vi således heller ikke blive overraskede, hvis kreditvilkårene strammes yderligere i 2009, med udgangspunkt i stigende tab og hensættelser, samt den markante økonomiske usikkerhed," skriver han i en kommentar.

Stramningerne af kreditpolitikken er sket både via priserne, kravene til sikkerhedsstillelse og den procent af for eksempel en ejendom eller et andet aktiv, som de vil belåne.

Læs også: Din livsstil afgør dine lånemuligheder

Realkreditinstitutterne har endnu ikke ændret deres bidragssatser. Men de har strammet kreditpolitikken ved at skærpe kravene til sikkerhed bag lånet, kundens rådighedsbeløb, hæftelse og lånenes løbetid.

Der er udsigt til at det bliver endnu sværere at få lån, for både penge- og realkreditinstitutterne oplyser, at både priser og krav til sikkerhed øges yderligere i første kvartal i år.

Danske Banks cheføkonom Steen Bocian kalder undersøgelsen "uhyre interessant", fordi den for første gang præcist belyser bankernes kreditpolitik. Andre lande har længe gennemført tilsvarende undersøgelser.

"At bankerne strammer kreditgivningen er ikke overraskende. Men det er interessant, at vi nu for første gang kan sætte tal på, hvor meget. Det er tydeligt, at den finansielle sektor strammer kreditgivningen betragteligt, og der er en risiko for den såkaldte kreditklemme for alvor presser aktiviteten i dansk økonomi ned," skriver Steen Bocian i en kommentar.

Læs også: Bliv klar til stævnemødet med banken