Når kautionisten selv går konkurs

Gælder kautions-forpligtelsen så stadigvæk?

Tomme lommer er ikke ensbetydende med, at kravet ophører med at eksistere. Fold sammen
Læs mere
Foto: Modelfoto: Colourbox

? Hvad sker der med en kautionsforpligtelse, såfremt man har kautioneret for en anden person, og man selv går konkurs eller får gældssanering?

Bortfalder denne kautionsforpligtigelse automatisk eller kan den opretholdes efter konkursen eller gældssaneringen?

Med venlig hilsen A.

! Hvis der er givet kaution, og hvis kautionisten selv går konkurs, bringer dette ikke kautionen til ophør.

Kautionen fortsætter i lighed med alle andre krav, der ikke dækkes under konkursen, med at kunne rettes mod fallenten. Er kreditor, til hvem kautionen er afgivet, ikke fyldestgjort af debitor (den for hvem kautionen er stillet), fortsætter kautionisten altså med at hæfte, også efter at konkursboet er ophørt.

I praksis vil der ske det, at kreditor anmelder et krav i kautionistens konkursbo, og at der afsættes dividende af det anmeldte. Den afsatte dividende udbetales dog kun, såfremt kautionen bliver aktuel. Bliver kautionen ikke aktuel, udloddes det afsatte beløb til de andre kreditorer i konkursboet som yderligere dividende.

Ved gældssanering er reglerne næsten de samme. Eneste forskel er, at der med gældssaneringen gøres endeligt op med kautionsforpligtelsen, altså at kautionsforpligtelsen ophører, når gældssaneringen er endeligt gennemført.

Med venlig hilsen Erik Øvlisen, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk