Når den ene part skyder formuen i boligen

Skal man gifte sig for at sikre retfærdig fordeling af gæld, formue og bolig?

Foto: Modelfoto: Colourbox. Med en samejeoverenskomst kan den formuende af parterne beskytte sin investering i fast ejendom, men det er en god ide også at få rådgivning om eventuelt ægteskab og testamente.
Læs mere
Fold sammen

? Min kæreste og jeg har købt bolig sammen, og vi ejer halvdelen hver. Boligen er købt på en tvangsauktion.

Jeg har en opsparing, som blandt andet er brugt til udbetalingen, og jeg betaler alle afdrag og renter på vores fælles bolig. Min kæreste har modsat ingen opsparing, men vi har aftalt, at der skal udarbejdes en samejeoverenskomst, hvor jeg bliver tilgodeset med to millioner kroner ved et evnetuelt salg af boligen, eller hvis vi går fra hinanden, idet jeg samlet har skudt ca. 2,5 mio. kroner i boligprojektet.

Vil gerne vide, om det har nogen betydning, at det kun er mig, som står som "ejer" af gælden i boligen? Vil det ved eventuel skilsmisse kun være mig som hæfter for gælden?

Er der andre forhold, vi bør overveje? Vi har fået en advokat til at udarbejde samejeoverenskomst. Vi har endvidere "overvejet" at blive gift - vil det ændre noget i forhold til ovennævnte?

Med venlig hilsen J.

! Nu har jeg ikke fået kopi af jeres samejeoverenskomst, så jeg svarer generelt, at hvis I gifter jer og ikke vælger en anden formueordning, så vil I få formuefællesskab.

Bliver I skilt, ophører formuefællesskabet. Ægtefællernes bodele opgøres, og hvis bodelen er positiv, skal den deles med halvdelen til hver ægtefælle. Hvis den ene ægtefælles bodel er negativ, deles den negative bodel ikke.

I bør med jeres advokat drøfte fordele og ulemper ved at oprette ægtepagt. Generelt tilråder jeg – ud fra en juridisk vurdering – indgåelse af ægteskab, så jeg foreslår jer at tage en snak med jeres advokat.

Selv om I nu ikke gifter jer, så tag snakken alligevel, for eksempel om testamente og pensioner for jer som papirløse. I arver som bekendt ikke hinanden uden testamente – det gør I, hvis I gifter jer, men I kan ved testamente opnå en række fordele.

Med venlig hilsen Allan Ohms, advokat (H) og mediator, www.ForumAdvokater.dk

Læs mere på www.forumadvokater.dk om

ægtepagter
særeje
fælleseje