Mystisk flyttegebyr svækker konkurrencen

Forsikringsbranchen tjener styrtende, mens kunderne skal betale tårnhøje gebyrer for at flytte inden for det første år. Socialdemokraterne vil tage sagen op med erhvervs- og vækstministeren.

Vil man skifte forsikringsselskab inden for det første år, straffes man med store gebyrer. Foto: Uffe Weng Fold sammen
Læs mere
Forsikringsselskaberne fester med rekordindtjening, mens almindelige kunder stavnsbindes til deres forsikringsselskaber det første år. Det er nemlig kolossalt dyrt at skifte forsikringsselskab inden for det første år, viser en gennemgang af flyttegebyrerne hos landets seks største forsikringsselskaber, som Berlingske Business har foretaget.

Op mod 633 kr. for en enkelt forsikring tages der i flyttegebyr hos de undersøgte selskaber, mens der på hus- og bilforsikringer tilsyneladende er en fælles forståelse for, at gebyrerne skal ligge snævert på omkring 500 kr. alt afhængig af, om selskabet indeksregulerer gebyret.

De fleste forsikringsselskaber lokker i dag med samlerabat på forsikringerne, men det betyder også, at det for en normal familie kan blive en dyr affære at flytte forsikringsselskab. Ud fra Berlingskes eksempel på en familie med hus, to biler og et barn koster det således mellem 2.900 og 4.000 kr. hos de seks største forsikringsselskaber at flytte sine forsikringer det første år – gennemsnittet ligger på 3.237 kr.

Det er af en sådan størrelse, at det kan fjerne motivationen for at skifte forsikringsselskab det første år, forklarer Rasmus Meineke, der er forsikringsuddannet og indehaver af hjemmesiden på www.vilkaar.dk – en gratis online-tjeneste, der sammenligner de store forsikringsselskabers privatforsikringer for forbrugeren.

Stavnsbundet i et år

»Det betyder reelt, at du skal have en markant besparelse ved at skifte til et nyt selskab inden for det første år. Undersøgelser viser, at man skal spare mere end 500-1.000 kr., før forbrugeren føler for et skifte. Medregnet gebyrerne skal du altså op og finde en besparelse på mere end 4.000 kr. for, at det kan betale sig at skifte forsikringsselskab set ud fra en prisvinkel. Man kan vel sige, at der er en 12 måneders stavnsbinding i skyggeformat,« siger Rasmus Meineke.

Han tilføjer, at de høje gebyrer kan medføre, at en kunde i en periode må stå med et udækket forsikringsbehov.

»Isoleret set er det for en familie med fire-fem forsikringstyper et bemærkelsesværdigt højt beløb at betale, såfremt man har fundet et selskab, der dækker ens behov bedre og/eller billigere. Det kan jo betyde, at jeg i en periode ikke kan få dækket mit behov tilstrækkeligt og dermed stå uden forsikringsdækning,« udtaler Rasmus Meineke, der vurderer, at forsikringsselskabernes gebyrer går til administration i form af kontorarbejde, bonusordninger, taksator m.v.

Også jurist Mads Mølgaard Braüner fra Forbrugerrådet er forundret over det høje flyttegebyr. Han mener, at det burde være omkostningsfrit for kunden at skifte.

»I vores optik burde det være gratis at skifte forsikringsselskab det første år. Vi har endnu ikke drøftet det politisk. Nu håber vi at komme i dialog med forsikringsbranchen om det. Vi er opmærksomme på, at det niveau er for højt – også ud fra undersøgelser, vi selv har lavet,« siger han.

Det eneste andet område, hvor Mads Mølgaard Braüner kan komme i tanke om lignende gebyrer, er inden for teleområdet. I eksempelvis bankerne, der også har administrationsomkostninger ved oprettelse af kunder, gør man typisk det, at den bank, der modtager kunden, betaler flyttegebyrerne.

»Ved forsikring er der ikke tale om særlig rådgivningspligt. Der er tale om ganske almindelige produkter, som i det store og hele er standardiserede,« siger Mads Mølgaard Braüner.

Ifølge forsikringsselskabernes brancheorganisation, Forsikring og Pension, er der dog ikke noget at komme efter. Gebyret er nødvendigt, for ellers risikerer selskabet at tabe penge på kunden.

»Det ligger i forretningsmodellen, at man skal være kunde i et stykke tid, før det balancerer for selskabet, så jeg har svært ved at se, at der er noget forkert i det her gebyr. Hvis man ikke tog gebyret, ville det jo være de mere trofaste kunder, der skal betale omkostningen,« siger underdirektør Jan V. Hansen.

Beder minister om redegørelse

Socialdemokraternes erhvervsordfører Benny Engelbrecht finder sagen så betænkelig, at han vil gå til erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen og bede om en redegørelse.

»Det virker jo som om, det her er et tekstbogseksempel på dårlig konkurrence – at man har en ens pris på denne type ydelser. Mistanken er rejst om, at der er tale om en koordineret praksis. Det skal helt klart undersøges, om der er noget direkte ulovligt i sagen, eller om der er noget, som er forkert håndteret fra branchens side,« siger han.

Den senere tids pressedækning af forsikringsbranchens fine resultater – for eksempel Topdanmarks egenkapitalforrentning på 34 procent sidste år – har givet anledning til en serie af usædvanligt skarpe modangreb og forsikringer om, at konkurrencen er god i branchen.

Forleden havde Forsikring og Pension en omfattende kronik bragt i Berlingske Business. Kronikken forsvarede i høj grad, at der er konkurrence i sektoren, og der blev rettet et voldsomt angreb på Socialdemokraternes Benny Engelbrecht, der udtalte sig i en artikel om forsikringsbranchens stærkt stigende indtjening.

Branchen svarer igen med rapport

Meldingen fra Forsikring og Pensions direktør, Per Bremer Rasmussen, er, at det er helt i orden, at forsikringsselskaberne i disse år leverer rekordindtjening. Han er også meget positiv i forhold til mulighederne for at skifte forsikringsselskab.

»Forbrugerne kan i øvrigt også opsige deres forsikring hurtigt – typisk med en måneds varsel. Måske er det med til at forklare, at danskerne er de mest tilfredse med deres forsikringer i Norden,« skrev han således.

For at underbygge, at forsikringsselskaberne konkurrerer på livet løs, har brancheorganisationen bestilt en rapport fra konsulentfirmaet Copenhagen Economics. Ikke overraskende er konklusionen i rapporten, at konkurrencen i forsikringsbranchen er både »effektiv og tiltagende«.

Rapporten kommer også ind på de høje flyttegebyrer på for eksempel 500 kr. for at flytte en police. Det begrundes med tal fra en 11 år gammel rapport:

»Det højere gebyr ved skift inden for mindre end et år skyldes, at forsikringsselskaberne på det tidspunkt ofte ikke har fået dækket alle deres omkostninger ved at oprette forsikringen. Gebyret på 500 kroner dækker dog næppe alle selskabernes omkostninger, da selskaberne først tjener penge efter at have haft en kunde i to-tre år, jf. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2002b).«