Mindre banker udfordrer Danske Bank på digitalisering

Foto: Nils Meilvang.
Læs mere
Fold sammen

Bankerne bevæger sig ligesom mange andre sektorer over mod en større og større grad af digitalisering. Således har kundernes ændrede vaner og ønsker for længst medført, at fysiske bankfilialer og bankbøger er blevet erstattet af netbank og betalingskort, og siden hen er nye digitale bankprodukter blevet et stort konkurrenceparameter mellem bankerne.

Et eksempel på dette er betalingstjenester på mobilen, hvor Danske Banks MobilePay for alvor har vundet indpas hos danskerne og dermed sat de øvrige bankers konkurrerende produkt Swipp til vægs. Det i en sådan grad, at selv Nordea-direktør Peter Lybecker i et interview med Nyhedsbrevet Finans i sidste uge medgav, at første runde gik til Danske Bank.

Anden runde ser ud til at blive kampen om boligejerne. Og her er det store spørgsmål, hvem der kan udligne Danske Banks digitale føring ved at udvikle de produkter og services, som boligejerne efterspørger. Også på dette område er der ingen tvivl om, at digital selvbetjening vil spille en stor rolle.

Ud fra en logisk betragtning vil de største banker være førende på ny teknologi, da de simpelthen har flest penge til at udvikle nye produkter. Derfor er det interessant, at de mindre og mellemstore banker via IT-partneren SDC nu kan præsentere et opsigtsvækkende digitalt værktøj, der naturligvis kan benyttes af alle kunder, men hvor fordelene bliver større, jo flere bankprodukter kunden har. Det er smart, for på den måde tiltrækker man de kunder, der er mest lønsomme – herunder boligejerne, der betaler gode penge til bankerne for at finansiere deres boliger.

Da mange bankkunder finder økonomi svært og besværligt at have med at gøre, er det helt afgørende for at få succes med digitale løsninger, at de gør bankforretningerne lette og enkle, samt at de er nemt tilgængelige. Lykkes bankerne med det, har de endnu bedre forudsætninger for at hegne kunderne ind og derved mindske risikoen for, at kunderne laver forretninger andre steder, heriblandt hos de store aktører uden for banksektoren, der bevæger sig ind på bankernes område.

Særligt Danske Bank taler meget om disruption, det vil sige en helt ny måde at gøre tingene på, der erstatter den hidtidige metode. Et eksempel er kaffekæden Starbucks, der på kort tid har bragt sig blandt de 20 største banker målt på indlån i USA, fordi den populære kæde har lanceret et loyalitetskort, som kunderne sætter penge ind på. Foreløbig har Starbucks og andre disruptive spillere dog begrænset sig til indlånsmarkedet og betalingsmarkedet, hvorimod bankerne endnu har det lukrative forretningsområde boligfinansiering og -rådgivning for sig selv. Dermed er det et område, som er særdeles vigtigt at være førende på.