Mick er vred: »Jeg kommer aldrig til at købe en andelslejlighed igen«

Prisen på Micks Dyreholts andelslejlighed faldt, efter at både køber og sælger havde skrevet under på en aftale om handlen uden anmærkninger om, at prisen skulle være anderledes. Der er for meget forvirring om priserne, mener han.

Mick Dyreholt kom i klemme i en handel med en andelsbolig i bygningen i baggrunden. Foto: Niels Ahlmann Olesen Fold sammen
Læs mere

Mick Dyreholt er vred, og han vil aldrig igen købe en andelslejlighed. Efter hans mening er der så meget forvirring om priserne, at man ikke kan være sikker på at handle til den rigtige pris.

»Jeg kommer aldrig til at købe en andelslejlighed igen. Reelt kan du jo kun være sikker på at handle til den rigtige pris i en uge, efter regnskabet er lavet. Systemet burde afskaffes,« siger han.

Baggrunden for hans vrede er forløbet af salget af hans andelslejlighed på Filosofvænget i det nordvestlige København. Prisen lød på 982.012 kroner – præcist udregnet ifølge andelskronen i det seneste regnskab, som var godkendt på generalforsamlingen. Både køber og sælger skrev under på en aftale om handlen den 20. marts sidste år i den tro, at alt var i orden, fordi foreningens administrator allerede 19. februar havde udfyldt det såkaldte andelsboligskema med blandt andet den beregnede pris.

Altanprojekt kom i vejen

Men 13. maj 2015 fik Mick Dyreholt en grim overraskelse. I et brev fra administrator, advokat Jens Duus, får han at vide, at prisen måske ikke kan godkendes. Det skyldes, at andelsforeningen på en generalforsamling den 29. april – 39 dage efter salget af Mick Dyreholdts lejlighed blev underskrevet – besluttede at nedsætte andelsboligforeningens andelskapital og derved andelsværdien for den solgte lejlighed. Nedsættelsen skyldes vedtagelsen af et altanprojekt med tilhørende omkostninger.

Det betød ifølge brevet fra 13. maj, at andelsværdien for den solgte lejlighed nu var 66.907 kroner lavere, end den var solgt for et par måneder inden. Beløbet blev tilbageholdt af administrator, som normalt afregner overdragelsessummen ved køb og salg af andelslejligheder.

Tilbagevirkende kraft

Men Mick Dyreholt har meget svært ved at forstå, at hans lejlighed kan falde i pris, efter en handel er indgået. Han valgte at gå i retten for at få afgjort sagen. I retten kom det frem, at administrator Jens Duus tre dage inden købsaftalen blev underskrevet, altså den 17. marts 2015, havde modtaget et udkast til det ændrede regnskab for andelsboligforeningen. Jens Duus oplyste, at han umiddelbart efter modtagelsen sendte udkastet videre til andelsforeningens bestyrelse. Men han bekræftede også, at Mick Dyreholt først blev oplyst om det ændrede regnskab og lavere andelsværdi den 13. maj.

Mick Dyreholt tabte sagen i Frederiksberg Byret. Men han er vred over, at han er dømt til at betale tilbage, som om han havde opkrævet en overpris for sin andelslejlighed. Og som yderligere salt i såret har andelsforeningen efterfølgende valgt at skifte metode til at fastsætte andelenes værdi, så de nu langt overstiger den første pris, som Mick Dyreholt fik for sin lejlighed.

»Andelen er steget to gange, siden jeg solgte, så den nu er på 1,15 millioner kroner,« siger han.

Klog af skade råder Mick Dyreholt nu andre sælgere af andelsboliger til at være opmærksomme på regnskaber og generalforsamlinger, og at man efter hans mening ikke kan aftale en holdbar pris for en andelslejlighed i lange perioder – i hans tilfælde omkring to måneder.

»Jeg skulle ikke have skrevet under. Jeg skulle have ventet til efter generalforsamlingen. Nu vil jeg gerne advare andre om, at de skal passe på,« siger han.

Mudret forløb

Der blev i alt indgået tre handler i tidsrummet, hvor alene administrator og bestyrelsen var bekendt med, at der sandsynligvis på førstkommende generalforsamling ville blive foretaget en nedsættelse af andelsværdien. Mindst en af handlerne blev alligevel afregnet til den aftalte maksimalpris, hvilket sammen med det øvrige forløb bekræftes af administrator Jens Duus.

Han er ikke erstatningspligtig i sagen, da Mick Dyreholt ikke har lidt noget tab i forhold til den pris, han oprindelig gav for andelsboligen på Filosofvænget. Men han forsvarer sig med, at en dom i Højesteret tidligere har afgjort, at der skal justeres for væsentlige ændringer i andelspriser.

»Min tilbageholdelse af den omtvistede del af købesummen relaterer sig til højesteretspraksis, hvor det er bestemt, at hvis der konstateres en væsentlig reduktion af andelsværdien, skal købesummen reguleres. Da jeg ikke skal gøre mig til talsmand for, om 66.907 kr. er væsentligt dels størrelsesmæssigt og dels i forhold til andelsværdien, har jeg besluttet tilbagehold til sikkerhed for begge parter,« skriver Jens Duus i et svar til Berlingske.

Ejendomsmægler med speciale i andelsboliger Martin Hyllekvist fra andelsbutikken undrer sig over forløbet.

»Jeg har før oplevet, at en renteswap skal genberegnes ved salg, og hvis der tages store beslutninger om f. eks. at hjemtage et nyt lån, så skal andelskronen justeres af administratoren. Men hvis administrator har godkendt det hele, så forstår jeg ikke, at administrator ikke bliver gjort ansvarlig,« siger han.

Forskellige procedurer

Andelsbutikken sender ved en handel et fast formuleret oplysningsskema til administrator af den pågældende ejendom. Men de bliver udfyldt meget forskelligt, og Martin Hyllekvist kunne godt ønske sig en opstramning.

»Når vi sender vores formular, er det sjældent, de sender den retur – nogle sender seks sider, andre seks linjer. Så vi kunne ønske os mere ensartethed i forhold til de oplysninger, der skal gives. Især når folk sælger privat, så ved de typisk ikke noget om lovgivningen og om, hvad der skal udleveres. Og købere hyrer sjældent en advokat – især ikke i øjeblikket, hvor der typisk står en anden køber klar,« fortæller Martin Hyllekvist.