Mens resten af boligmarkedet sover: Vi sælger til familien i december

Foto: anshar

Det er efterhånden børnelærdom for folk med en snert af interesse i boligmarkedet: Forsommeren er højsæsonen.

For når trækfuglene vender tilbage fra deres tur sydpå, kommer boligerne til salg, og køberne står klar til at købe deres næste hjem.

Men der er en type af handler, som går mod strømmen. For er køber et kært familiemedlem, er boligmarkedet omvendt. Her bliver der nemlig solgt flest boliger i december, viser tal fra Boliga.*

Forklaringen skal dog ikke nødvendigvis findes i højtiden for klejner og glögg - men mere i det forestående årsskifte, lyder det fra ekspert:

- Mange opgørelser hænger på året, og så kan det være enkelt at sige "det er i min selvangivelse det ene år, og i din det næste. Så ud af min og ind i din". Det gør det altså administrativt simplere for en selv, hvis man sælger ved årets udløb, siger Morten Skak, der forsker i boligøkonomi på Syddansk Universitet.

Tendensen med at sælge i slutningen af året gælder både for dem, der køber en villa eller et rækkehus af deres familie, og for dem der overtager en ejerlejlighed.

Fordelen ved familiehandler

For uanset om man er til have eller altan, er antallet af handler altså højest i årets sidste måned. Helt præcist lå der en bolig under træet til 458 kommende hus- eller rækkehusejere og til 288 af deres lejlighedspendanter.

Og fordelen ved et familiesalg er, at man kan sælge boligen videre 15 procent under den offentlige vurdering - uden man render ind i diverse gavebeskatninger. Så med de offentlige vurderinger fastfrosset, kan man altså i særligt de større byer sælge lejligheden en del under markedsværdien:

- Det gør det muligt at overføre ret store værdier til sine børn, og derfor kan der være en tendens til, at man i de kommende år vil se flere sælge til børnene, så det nås inden de nye vurderinger, siger Morten Skak til Boliga.

Netop pointen med at få solgt boligen i rette tid kan være en mulig forklaring på, hvorfor antallet af familieoverdragelser for ejerlejligheder er næsthøjest i september.

Her blev der solgt 209 lejligheder via familieoverdragelser, mens der for eksempel i april var 92 familiesalg og 129 familiesalg i august.

En mulig forklaring på opblomstringen af familiehandler i september kan hænge sammen med studiestarten og de dertil købelystne forældre, fordi barnet efter overtagelsen af lejligheden også skal bo i den i en vis periode:

- Hvis barnet skal indkassere gevinsten på at sælge lejligheden til markedspris bagefter, kan det ikke sælges dagen efter overtagelsen. Så det kan være, at man til september siger, at nu må man hellere få det vippet af og solgt til barnet, fordi der fx kun er et års studietid tilbage, siger Morten Skak.

Her kan du se, hvad der er solgt af huse og lejligheder til familien i år.

* Boliga har opgjort antallet af registrerede familiehandler fordelt på måneder i 2016.