Masser af ledige lejligheder: Den lave rente rammer lejeboliger

Lejemarkedet og især de almennyttige boliger er ramt af de lave renter, som gør det billigt at købe. Lige nu er der 3.500 ledige lejligheder.

Foto: Brian Bergmann
Den meget lave rente lægger pres på lejeboligerne. Antallet af ledige almennyttige boliger er steget støt siden årtusindskiftet, så der nu er godt 3.500 ledige lejligheder til leje i landet.

Se listen her

Administrerende direktør Thomas Holluf Nielsen i ejendomsadministrationsselskabet Domea er ikke i tvivl om hovedårsagen.

»Lejemarkedet er presset af ejermarkedet på grund af relativt lave priser og lave renter. Huslejen er i nogle tilfælde højere end det, du kan gå ud og købe en bolig til, og så er det jo klart, at folk køber,« siger han.

Under tidligere kriser har der været en bevægelse mod lejeboliger fra ejermarkedet. Men denne gang har den lange periode med de historisk lave renter givet mulighed for, at selv danskere, der mister deres job, kan blive i deres ejerbolig.

Med en anden indfaldsvinkel har det store fald i boligpriserne også stavnsbundet nogle boligejere, der ellers kunne have være lejere.

»Udkanterne er mere udfordrede, men også i Nordsjælland kan man se, at ventelisterne er tyndere end ellers,« siger Thomas Holluf Nielsen.

Der er ifølge Landsbyggefondens statistik 18 ledige almennyttige lejligheder i Københavns Kommune, samt et mindre antal i de omkringliggende kommuner inklusive nogle af de nordsjællandske. Men ifølge både Thomas Holluf Nielsen og cheføkonom i Realkredit Danmark Christian Hilligsøe Heinig er der stigende krav til både beliggenhed og stand af boligerne - også fra studerende, der typisk drømmer om at bo så tæt på studiebyernes centrum som muligt. Og det efterlader tomme lejligheder selv i studiebyernes udkanter.

»For vores vedkommende taler vi om 400 tomme boliger, som betyder, at vores kunder taber 35 millioner kroner om året,« siger Thomas Holluf Nielsen.

Som modtræk til de manglende lejeindtægter har Domea strammet hele sin forretning op for at spare kunderne penge.

»Vi skal i denne branche til at tænke mere forretningsorienteret. I mange år har vi bare plukket kunder fra ventelister, men vi skal være mere kreative i markedsføringen - have en mere ejendomsmægleragtig tilgang til markedet«, forklarer Domea-direktøren.

Han erkender, at den månedlige boligydelse betyder meget, og den er i de almennyttige boliger låst. Dermed kan administrationsomkostningerne og service gøre en forskel. Domea har trimmet sine administrationsomkostninger, så prisen kan sættes 20 procent ned, og ved at trimme driften af ejendommene har Domea fundet 15 procents besparelser, som skal hjælpe kunderne, de almennyttige boligselskaber, til at klare de manglene lejeindtægter fra de tomme lejligheder.

Christian Hilligsøe Heinig har analyseret omkostningerne ved henholdsvis at eje og leje en bolig, og der er ikke en entydig økonomisk vinder, når hele lejemarkedet inklusiv privat udlejning og almennyttigt byggeri tælles med.

Men cheføkonomen konkluderer, at almene boliger i hovedstaden generelt er et billigere alternativ end en ejerlejlighed, som over det seneste år i gennemsnit er steget godt 18 procent. Forskellen bliver selvfølgelig mindre, hvis ejerboligen finansieres med flekslån - og dermed medfører en risiko for stigende boligydelse. Tidshorisonten spiller også en rolle, da udgifter til lån og ejendomsværdiskat udhules over tid, mens huslejen løbende reguleres op i den almene bolig.
  • En privat udlejet lejlighed på 85 kvadratmeter i København koster omkring 10.625 kroner om måneden.
  • En almennyttig bolig på samme størrelse i København koster cirka 5.665 kroner - cirka 7.640 kroner, hvis den er nybygget. Og de mest attraktive har ventelister.
  • En ejerlejlighed på 85 kvadratmeter i Københavns By koster cirka 2,3 mio. kroner, og ydelsen er med et fastforrentet afdragsfrit 3,5 procents lån cirka 9.400 kroner om måneden inkl. renten på banklån, boligskatter, fællesudgifter og vedligeholdelse. Med et F1-lån kan ydelsen komme ned på knap 6.000 kroner om måneden - men med risiko for en stigende rente.
»Det er tæt på at være på niveau med den almene bolig, mens det private udlejningsmarked generelt fremstår dyrere - også med udgangspunkt i et fastforrentet 30-årigt lån,« konkluderer Christian Hilligsøe Heinig.

Hvis man vil have de lavere fleksrenter uden risiko for stigning og har en horisont på fem år i boligen, så kan et F5-lån fjerne renterisikoen mod at ydelsen kommer op på cirka 7.000 kroner om måneden.

»Typisk er tidshorisonten i ejerlejligheder noget mindre end ved køb af parcelhus, og det er ikke unormalt, at ejeren flytter videre inden for sådan en periode,« påpeger Christian Hilligsøe Heinig.

Når han analyserer omkostningerne over en længere periode, så vil huslejen på lejeboliger typisk stige i takt med inflationen, mens en stor del af udgifterne til ejerlejligheden er konstant i form af låneudgifterne, hvis der er tale om et fastforrentet lån, og ejendomsværdiskatten, hvis skattestoppet fastholdes af Folketinget.

Se herunder udgifterne ved de de forskellige boligformer over fem år.