Må udlejer ombygge og overtage min lejlighed?

Andelslejlighed får en ekstra etage og fordoblet husleje.

Andelsforeningen Duegården har netop tabt en retsag til Nykredit, som står for foreningens lån. Duegården vil gerne gå konkurs, men fik ikke lov. Fold sammen
Læs mere

?Min lejlighed gennem 34 år i et almennyttigt byggeri skal udvides med en etage mere, således at den bliver dobbelt så stor. Den vil også koste dobbelt så meget i husleje, og det har jeg ikke råd til.

Boligselskabet vil anvise mig en anden lejlighed i et andet distrikt. Da beboerne herude har stemt for en helhedsløsning, skal de i gang med renovering i løbet af et ca. et år.

Jeg får besked tre måneder før min flytning, og de betaler således flytningen, men ikke indskuddet i den nye lejlighed. Hvis jeg selv finder en lejlighed før deadline, betaler de ikke flytningen heller ikke indskud i den nye lejlighed.

Jeg vil få mit indskud på 5.000 kr. tilbage – det er jo ikke meget værd efter så mange år.

Har de ret til det?

Med venlig hilsen L.

!Som jeg forstår dit spørgsmål, er du reelt nødsaget til at fraflytte boligen. En udlejer af en almen bolig kan opsige en lejeaftale, hvis det kan dokumenteres, at ejendommen skal ombygges i et omfang, der gør, at lejeren må fraflytte. Jeg lægger til grund, at det er tilfældet i din situation.

Din udlejer skal tilbyde dig en erstatningsbolig, hvis ejendommen skal ombygges, og I kan sammen aftale, om denne bolig skal være midlertidig eller permanent. Som jeg forstår det, er I blevet enige om, at erstatningsboligen skal være permanent. Da erstatningsboligen skal være permanent, skal udlejeren opsige din lejeaftale. En sådan opsigelse skal være skriftlig og indeholde oplysning om din mulighed som lejer til at gøre indsigelse over for opsigelsen. Opsigelsesvarslet er tre måneder.

For så vidt angår erstatningsboligen, skal den være beliggende i samme kommune, som du bor i nu. Boligen kan kun være beliggende uden for kommunen, hvis du som lejer er indforstået med det. Boligen skal være af passende størrelse, hvilket betyder, at boligen skal have samme antal værelser – eller et værelse mere – end din nuværende bolig. Der er ikke tale om, at boligen skal have samme antal kvadratmeter. Udlejeren skal tilbyde at dække dine rimelige og dokumenterede flytteudgifter, men altså ikke udgifter til indskud og lignende. Udlejeren har kun pligt til at dække dine rimelige flytteudgifter, hvis du flytter til en bolig, udlejer henviser dig til.

Måtte der blive en bolig ledig i din nuværende ejendom, er udlejeren forpligtet til at tilbyde dig denne, hvis den bliver ledig senest tre måneder efter den flyttedag, hvor din lejeaftale er opsagt.

Med venlig hilsen

Maria Larsen, advokatfuldmægtig,

www.forumadvokater.dk