Må samlever sidde i foreningens bestyrelse?

Det er i forvejen ikke nemt at få kandidater til at melde sig til frivilligt arbejde.

Som formand for en grundejerforening er jeg havnet i en »klemme«, da det viser sig, at et bestyrelsesmedlem formelt ikke er ejer af en parcel i grundejerforeningen. Det er udelukkende hans samlever, som står på skødet. Fold sammen
Læs mere
Foto: Linda Kastrup

SPØRGSMÅL?:

Som formand for en grundejerforening er jeg havnet i en »klemme«, da det viser sig, at et bestyrelsesmedlem formelt ikke er ejer af en parcel i grundejerforeningen. Det er udelukkende hans samlever, som står på skødet.

Vedtægternes §3 nævner udtrykkeligt, at ejere af parceller kan og skal være medlemmer (vedtaget i 1974).

Er vi nu nødt til at ekskludere dette bestyrelsesmedlem? Det er jo ikke nemt at finde kandidater til det frivillige arbejde. Eller kan man tillade sig at tolke det lempeligt?

Med venlig hilsen B.

SVAR!:

Vedtægten er afgørende for spørgsmålet.

Du taler om »eksklusion«, men det er der ikke tale om. Der er tale om, at et medlem er valgt til bestyrelsen på et forkert grundlag.

Hvis I har svært ved at få medlemmer, kunne det måske være muligt at få ændret vedtægten, således at samlevere får ret til at sidde i bestyrelsen. En anden mulighed er at bestyrelsesmedlemmet bliver medejer, om ikke for mere, så for en enkelt procent.

Som vedtægten er formuleret, kan kun ejere være med i bestyrelsen.

Med venlig hilsen Allan Ohms, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk