Må naboen holde støjende dyr?

En veritabel zoologisk have på den anden side af hækken driver naboerne til vanvid.

Har man fortabt retten til at klage over støj fra naboen, når det har stået på i 25 år? Fold sammen
Læs mere
Foto: Brian Bergmann

SPØRGSMÅL:

? Vi har igennem 25 år været naboer til en familie, som holder eksotiske dyr og fugle i haven. Vi bor i en landsby, men denne nabo er et parcelhus med cirka 1.500 kvadratmeter have, som på 3,5 sider er omkranset af bure som igennem årene har huset blandt andet kænguruer, næsebjørne, surrikater og papegøjer (araer).

Vores hus ligger 15 metet fra den fælles hæk, og på naboens side er der placeret et skur 10 meter fra samme hæk, hvori der holdes papegøjer af arten grå jaco. Vi er ekstremt generet af støjen fra fuglene, hvilket vi gentagne gange har påtalt over for ejerne, men uden synderligt held. Vi har forsøgt med kompromisser som en udetid på fire timer, at flytte fuglene til et andet sted på grunden, men der er ingen forståelse for vores situation.

Naboerne henviser til kommunens regler for hønsehold, som siger, at fjerkræ må være ude fra tidlig morgen til sen aften.

Hvis vi anlægger en klagesag over støj, har vi så nogen mulighed for at få medhold? En klagesag kan for os at se give to udfald: Vi får medhold, og der bliver sat restriktioner op, eller vi får ikke medhold, og vi får en optrapning af situationen.

Hvad vil I anbefale os at gøre?

Med venlig hilsen G.

SVAR

! Vi bliver somme tider spurgt, om vi virkelig får de spørgsmål, der bliver stillet, eller om vi ”fabrikerer dem selv”. Svaret er, at min fantasi aldrig ville række til at finde på sådan et spørgsmål. Jeg smiler ærligt talt indvendigt, når jeg læser det, og danner mange billeder på nethinden af den zoologiske have i nabohaven, men tænker bestemt også, at der ude i det virkelige liv er en mængde problemer, som er reelle for dem, der står midt i dem.

Et rigtigt seriøst og grundigt svar ville kræve et tillæg til avisen. Umiddelbart er jeres allerstørste konkrete problem, at det har stået på i 25 år, uden at I har gjort noget alvorligt ved det. I juraen taler man om passivitet, når man lader en bestemt tilstand være upåtalt gennem mange år.

Selv uden det problem vil der være en række faktorer, som kan være afgørende. Ligger huset i by- eller landzone? Er der en lokalplan for området, og hvem skal i virkeligheden påtale, at reglerne overholdes? Det kan være regler om dyrehold og støjbekæmpelse, der er overtrådt.

Dine slutscenarier er egentlig meget rammende. I kan ende med at få medhold og skal derefter kæmpe enten selv eller gennem kommunen for at få det efterlevet i princippet gennem fogedretten. Og I kan tabe og dermed få hele konflikten optrappet.

Selvfølgelig kan man ikke få et grundigt og seriøst svar på sådan et spørgsmål i en brevkasse. Hvis du virkelig vil gøre noget ved det, er du nødt til at gå ind til en advokat, som kan vejlede dig og forklare dig om risiko og omkostninger.

Jeg tror dog slet ikke, at sådan en problemstilling skal løses ad retlig vej hverken som klagesag over for kommunen eller som sagsanlæg mod naboen. I virkeligheden er det en nabosag, som bør løses imellem jer ved forhandling.

Andre, som kommer i tilsvarende problemer, bør reagere hurtigt og ikke efter 25 år. I en sag som denne bør man som det allerførste tænke på muligheden af mediation. Mediation er en konfliktløsningsform, hvor parterne på en populært sagt ikke-juridisk måde har gode muligheder for at løse juridiske konflikter. Det gælder især – men ikke kun – konflikter af denne type, hvor en række meget forskelligartede problemer mellem for eksempel naboer opstår.

Med venlig hilsen Viggo Bækgaard, advokat (H) og mediator, www.ForumAdvokater.dk