Må man arbejde skattefrit for sin andelsforening?

Lille kattelem i skatteloven for pensionister – men ikke for foreninger.

Foto: Keld Navntoft.
Læs mere
Fold sammen

? Jeg bor i en mindre andelsboligforening, og der er altid et eller andet, som skal laves – så som fjerne sne, feje blade og meget andet, og vi har ingen vicevært. Det ville være for kostbart.

Hvis der er en andelshaver, som orker noget af nævnte arbejde mod en mindre betaling, hvor stort må dette beløb så være – skatte­frit?

Med venlig hilsen F.

 

SVAR: Det skatteretlige udgangspunkt er, at alle vederlag for personligt arbejde er skattepligtige, og det er uden betydning, om vederlaget udbetales i penge eller naturalier. Sådan har det været i mere end 100 år.

En undtagelse kræver derfor, at der enten er en specifik lov, der undtager det pågældende vederlag fra beskatning, eller at der findes en fast praksis, som undtager vederlaget fra beskatning.

Som eksempler på skattefriheden kan nævnes, at familie- og vennetjenester er skatte­frie, ligesom pensionister har ret til at tjene op til 10.500 kroner i 2016 ved at udføre arbejde for private hvervgivere. Dette arbejde kunne for eksempel være at gøre rent, passe have eller børnepasning.

I forhold til jeres forening vil ethvert ve­der­lag, som udbetales til medlemmerne for at udføre arbejde for foreningen, være skatte­pligtigt. Der er ingen bestemmelse, som fritager vederlaget for beskatning.

Det er derimod ikke skattepligtigt for foreningen, at medlemmerne arbejder gratis.

Med venlig hilsen Erik Øvlisen, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk