Må fraflytter beholde dansk sommerhus?

Dansk undtagelse fra EU-regler skal beskytte mod udenlandske opkøb, men også her findes der undtagelser.

Arkivfoto: Henning Bagger Fold sammen
Læs mere

? En udlænding af europæisk herkomst, som har boet 30-40 år i Danmark, ønsker at flytte til et andet europæisk land for at være tættere på sine børn.

Personen, der ikke har dansk statsborgerskab, ejer et sommerhus. Kan sommerhuset beholdes til ferieophold i Danmark?

Jeg mener at have hørt, at udlændige ikke må beholde deres sommerhuse, hvis de fraflytter landet.

Med venlig hilsen P.

! Selv om pågældende ikke havde hus i Danmark og flyttede til udlandet nu, ville han eller hun kunne købe et dansk hus, herunder et sommerhus. Det følger heraf, at pågældende også kan beholde det hus, vedkommende har.

Gennem de senere år har det ofte været oppe politisk, om man skulle give udlændinge lov til at købe fast ejendom i Danmark. Særligt i yderområderne har man set den mulighed som en vej til at holde de eksisterende boliger i præsentabel stand. Man håber vel også, at nye ejere trods afstanden giver lidt ekstra liv.

De centrale regler på området findes i en lov, der stammer fra 1959 og altså længe før vores indtræden i Fællesmarkedet, nu EU. Uden at jeg kan huske detaljerne, fik vi ved vores indtræden i 1972 ved en særlig aftale lov til at beholde reglen, der jo ellers strider mod de grundprincipper, som fællesskabet er bygget op omkring.

Loven siger, at man skal have Justits­ministeriets tilladelse til køb af fast ejendom i Danmark, med mindre man har bopæl i Danmark og har haft det i et tidsrum af i alt fem år. Det betyder, at hvis man har boet i Danmark i fem år og er flyttet til udlandet, vil man kunne købe for eksempel et sommerhus her.

I 1994 er der kommet en tilføjelse til loven, som gælder for visse EU-borgere eller selskaber. Hovedprincippet i de regler er, at disse vil kunne erhverve fast ejendom uden om lovens hovedregel, hvis ejendommen skal tjene som bolig for pågældende eller som grundlag for virksomhed.

Som supplement til den specielle lov om udlændinges køb af fast ejendom, er der en regel i en lov om sommerhuse og camping, der siger, at et udenlandsk selskab eller anden sammenslutning ikke må købe fast ejendom i Danmark uden Miljøministeriets godkendelse, med mindre ejendommen skal anvendes til helårsbeboelse eller i erhvervsøjemed.

Reglerne indeholder forskellige spids­findige afgrænsninger, som jeg ikke kommer ind på her.

Sammenfattende gælder altså, at køb af ejendom i Danmark er mulig, hvis man har længere tids bopæl eller erhvervsvirksomhed som ballast.

Med venlig hilsen

Viggo Bækgaard, advokat (H) og mediator,

www.ForumAdvokater.dk