Må enke give børn en dobbelt afgiftsfri gave?

Somme tider er ret og retfærdighed to forskellige ting.

Må enke give børn en dobbelt afgiftsfri gave? Fold sammen
Læs mere

? Hvert år kan man give en afgiftsfri gave til hvert af sine børn – i år 62.900 kr. Da ægtefæller betragtes som selvstændige gavegivere har far og mor således mulighed for i år at give hvert af deres børn to gange 62.900 kr.

Jeg sidder i uskiftet bo. Hvorfor må jeg ikke også give mine børn to gange det afgiftsfrie beløb? Hvorfor skal mine børn således hvert år »straffes« for at have mistet deres far?

Jeg kan ikke se logikken og synes, at der er tale om en uretfærdighed og et hul i loven?

Med venlig hilsen B.

! Den, der sidder i uskiftet bo, kan alene betragtes som én giver. Det fremgår ikke af loven, men i lovens såkaldte forarbejder er dette anført. Det gælder også selv om længstlevende har sit eget fuldstændige særeje.

Punktet har muligvis ikke været overvejet særlig grundigt. Dels kan man – som du – undre sig over rationalet, og dels er der noget knas i bemærkningerne i øvrigt. Det har således været drøftet, om det er afgiftsretlikgt muligt at give livsgaver fra et uskiftet bo, selv om gavernes samlede værdi overstiger halvdelen af det uskiftede bo. Det er der nu enighed om, at man kan, men der er også enighed om, at der kun er ét fradrag.

Må jeg benytte anledningen til at nævne, at ægtefæller i levende live ikke automatisk er to givere. Gaverne skal reelt ydes fra hver ægtefælles bodel, skilsmissesæreje eller fuldstændige særeje. Har for eksempel hustruen ingen midler i sin bodel, kan dette løses ved en gyldig formueoverførsel fra manden. Dette vil normalt kræve ægtepagt. En sådan indbyrdes gave vil ikke udløse gaveafgift.

Til dit spørgsmål vil jeg bare sige, at ret og retfærdighed er to forskellige ting – og at jura bestemt ikke er nært forbundet med logik.

Hvis du gør det på den rigtige måde, kan du fra det uskiftede bo – med respekt for kravet om »god økonomisk forvaltning af boet« – udlåne et beløb rente- og afdragsfrit, hvilket måske i nogen grad kan afhjælpe den urimelighed, du føler.

 

Med venlig hilsen

Allan Ohms, advokat (H),

www.ForumAdvokater.dk