Må ekskonen bestyre børneopsparingen?

Faderen til barnet betaler, men moderen bestemmer.

Foto: Søren Bidstrup.
Læs mere
Fold sammen

? Min ekskone valgte at flytte efter 10 års samliv uden egentlig begrundelse, og vi har et fælles barn på 9 år. Jeg valgte at starte en børneopsparing, som min ekskone oprettede, men som jeg udelukkende har indbetalt til i alle årene.

Jeg kan ikke få min ekskone til at overdrage børneopsparingskontoen til mig, og jeg kan derved fortsætte mine indbetalinger uden at have indflydelse på, hvornår barnet kan hæve pengene - ved hendes 14. år, hvis ikke andet bliver angivet.

Jeg er derved i praksis helt uden rettigheder, fordi min ekskone i sin tid oprettede kontoen, vel vidende at vi dengang oprettede den som en fælles konto for vores fælles barn.

Hvad kan jeg gøre?

Med venlig hilsen F.

! Et barn kan kun have én børneopsparingskonto, som kan oprettes af en person, der er beslægtet med barnet i ret opstigende linje.

Det er opretteren af børneopsparingskontoen, som bestemmer, i hvilket pengeinstitut børneopsparingen skal være, hvor lang bindingsperioden er, og hvordan indeståendet skal placeres – kontant eller i pulje, ligesom opretteren skal give samtykke til overdragelse til en anden opretter.

Med mindre din ekskone vil medvirke frivilligt til at overdrage børneopsparingskontoen til dig som opretter, har du ikke mulighed for at blive opretter på børneopsparingskontoen.

Men der er jo ingen, som tvinger dig til at fortsætte med at indbetale på kontoen. Du kan oprette en særskilt konto, hvor du løbende foretager indbetaling til din datter. På en sådan konto vil du ikke være begrænset af indbetalingens størrelse som på en børneopsparingskonto, hvor der maksimalt kan indbetales 3.000 kroner pr. år og 36.000 kroner i alt. Du vil alene være begrænset af reglen om afgiftsfrie gaver til børn, hvor der hvert år kan gives gaver uden gaveafgift for op til 58.700 kroner (i 2012) til hvert barn.

Med venlig hilsen Susanne Jakobsen, advokat, www.ForumAdvokater.dk