Må boligselskabet selv istandsætte lejemål?

Lejer skal betale for istandsættelse - men udlejeren ændrede pludselig i oplysninger om håndværkerne.

Spørgsmål: Er det tilladt for et boligselskab at istandsætte en fraflyttet lejlighed med en malervirksomhed, som boligselskabet selv har stiftet, og efterfølgende sende opkrævning for arbejdet? Fold sammen
Læs mere
Foto: Christian Als

? Er det tilladt for et boligselskab at istandsætte en fraflyttet lejlighed med en malervirksomhed, som boligselskabet selv har stiftet, og efterfølgende sende opkrævning for arbejdet?Jeg har modtaget en faktura af en malervirksomhed, men CVR-nummeret henviser til boligselskabet. Boligselskabet printede derefter en ny faktura uden CVR-nummer og skrev et andet med kuglepen. Det nye nummer henviser så til en virksomhed stiftet af boligselskabet selv. Kan alt dette være tilladt?

Med venlig hilsen P.

! Der er ikke nødvendigvis noget ulovligt ved at lade håndværkere fra virksomheder, som boligselskabet ejer, udføre istandsættelsesarbejderne, når lejerne fraflytter. Det er klart, at det hele skal gå ordentligt til.Når du som lejer fraflytter et lejemål, skal der foretages et flyttesyn i forbindelse med, at boligen afleveres til udlejer. Det er her, udlejer har mulighed for at vurdere, om du tilbageleverer lejemålet i den stand, som I har aftalt. Hvis lejemålet ikke bliver tilbageleveret i kontraktmæssig stand, har udlejer krav på at få dækket sine omkostninger ved at bringe lejemålet i kontraktmæssig stand af dig.

Når der er tale om en almen bolig, skal du senest 14 dage efter flyttesynet modtage oplysning om de anslåede udgifter ved at udbedre de forhold, som blev konstateret på flyttesynet. Herefter skal udlejer sørge for at få de pågældende forhold udbedret. Dette vil ofte ske ved »uvildige« håndværkere, der ikke er ejet boligselskabet, men dette er ikke noget krav.

Bruger boligselskabet egne håndværkere, må det dog ikke medføre, at arbejdet bliver dyrere for dig – prisen for at udføre arbejderne skal være rimelig. Hvis boligselskabet anvender en »uvildig« håndværker, er det nærliggende at antage, at den pris, som håndværkeren kræver, er markedsprisen. Hvis det er boligselskabets egen virksomhed, er der grund til at være på vagt over for regningens størrelse.

Det hele bliver speget i din situation, hvor boligselskabet er nødt til at lave om på fakturaen og tilføje CVR-nummeret i hånden. Her får man en mistanke om, at alting ikke er, som det bør være. Som jeg forstår det, henviser det nye nummer til en eksisterende håndværksvirksomhed, og jeg har ikke på baggrund af oplysningerne i spørgsmålet grundlag for at antage, at der er noget fordækt i fremgangsmåden.

Hvis regningen er for høj, er der ikke andet at gøre end at klage over den til beboerklagenævnet. Hvis der derimod er faktureret et beløb, der modsvarer det arbejde, der er udført, er der nok ikke nogen vej uden om end at betale – hvilket du jo også skulle have gjort, hvis boligselskabet havde brugt en »uvildig« håndværker.

Med venlig hilsen Jesper Rye Jensen, advokat (L), www.ForumAdvokater.dk