Må advokat være medejer af kundens bolig?

En rådgiver kan ikke varetage sine egne og kundens interesser på samme tid.

Foto: Mads Nissen. Danske penge.
Læs mere
Fold sammen

Spørgsmål: For nogle år siden indgik vi i et samarbjede med en advokat i forhold til vores familiesommerhus, som vi fik lov at købe af min moster og onkel. Vores advokatven udfærdigede både handelen og lavede kontrakten for os. Han har i alle årene siddet på det hele, men han er inhabil og uden kompetencer.

Vi har lagt 150.000 kroner i huset, og aftalen var, at vi skulle have disse penge tilbage i form af et tillægslån, hvilket han ikke vil være med til.

Vi vil gerne købe hans andel og få huset tilbage i familiens eje, men han vil ikke sælge. Jeg kan ikke forstå, at advokater må lave kontrakter, når de selv er medejere og inhabile?

Med venlig hilsen B.

Svar: En advokat må gerne indgå i et sameje om en ejendom, men hvis advokaten i den forbindelse samtidig optræder som rådgiver, så vil advokaten være inhabil. Advokaten kan ikke på samme tid varetage sine egne interesser og kundens interesser. Advokaten bør derfor overlade opgaven til en anden rådgiver, og sker det ikke, foreligger et brud på de advokatetiske regler.

I en sag, hvor en advokat havde bistået en testator med at oprette testamente, hvori advokatens far var tilgodeset, slog Advokatnævnet fast, at eftersom advokaten havde en personlig interesse i indholdet af testamentet, burde han ikke have medvirket.

Jeg kan ikke bedømme den konkrete sag. Dertil mangler jeg for meget faktuel information, men jeg synes, det vil være rigtigt fornuftigt, om I nu kontakter en uvildig advokat og igangsætter en drøftelse af mulighederne for at finde en løsning på fortrædelighederne, herunder eventuelle forældelses- og passivitetsproblemer.

Med venlig hilsen Allan Ohms, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk