Lysere udsigter for danske boliglån

Europa-Parlamentet forsøger at redde det danske realkreditsystem ved at påvirke det endelige forslag fra EU-Kommissionen.

Foto: Foto: Colourbox

Der er godt nyt for det danske realkreditsystem - omend det ikke er endeligt reddet fra kommende regler, der giver det en svær fremtid. Det vurderer EU-parlamentariker Bendt Bedtsen (K) efter gårsdagens afstemning i parlamentet om et ændringsforslag.

"Parlamentet har demonstreret en rigtig god forståelse for de problemer, Basel-forslaget også fører med sig. Men selvom vi har vundet denne runde om dansk realkredit, er sejren ikke givet på forhånd. Når Europa-Kommissionens forslag kommer til januar, forventer jeg, at de har taget Europa-Parlamentets anbefalinger til efterretning. Hvis ikke dette er tilfældet, skal vi desværre ud i endnu en runde til foråret," udtaler Bendt Bendtsen.

Hans kollega Anne E. Jensen (V) er ikke helt så optimistisk:

"Det er vi nok ikke så mange andre, der mener,” siger Anne E. Jensen.

Kort fortalt sysler Basel-komitéen med et regelsæt, som vil sidestille de danske realkreditobligationer med mere usikre værdipapirer. Dermed vil de ikke have den samme vægt og sikkerhed for eksempel i pensionsselskabers kapital.

I øjeblikket er danske realkreditobligationer sidestillede med statsobligationer, når for eksempel pensionsselskaber skal opgøre kapital.

Desuden tegner reglerne til at kræve ekstra kapitaldækning fra finansielle institutioner, der vil udstede flekslån, hvilket vil gøre lånene mærkbart dyrere.

Men nu forsøger Europaparlamentet at gribe ind, inden EU-Kommissionen kommer med sit endelige forslag på basis af Basel-komitéens forslag.

Ændringsforslaget indeholder en sætning om at tage hensyn til de enkelte landes særlige systemer, hvis de er velfungerende.