Lavere skat på udlejning

Forslaget har haft den nuværende regerings bevågenhed igennem længere tid. Forslaget blev således fremsat som

beslutningsforslag for ca. et år siden, men der kunne ikke findes et flertal for forslaget i det gamle Folketing.


Skattefrit

fradrag

Konkret foreslås det at indføre et minimumsfradrag for boligejere ved udlejning af værelser på kr.

24.000.


Dette sikrer, at skattereglerne for værelsesudlejning bliver gunstigere for ejere, der har en ejendom med en ejendomsværdi

på op til kr. 1,8 mio. kr. og for lejere, der har en årlig husleje på under kr. 36.000 eller kr. 3.000 om måneden.

Reglerne skal efter forslaget finde anvendelse fra og med 1. januar 2002.


Udlejning af værelser i ens egen bolig er i dag

delvis fritaget for skat. Det gælder for både lejere og ejere.


Lejerne, der fremlejer en del af værelserne

ud i den bolig, de selv bebor, kan vælge kun at medregne den del af bruttolejeindtægten, der overstiger et bundfradrag

på 2/3 af den samlede årlige husleje.


Det vil sige, at en lejer, der har en husleje på kr. 6.000 om måneden

- kr. 72.000 årligt, har mulig-hed for skattefrit at fremleje et værelse ud for kr. 48.000 årligt.


Ligeledes

kan ejere, der udlejer en del af værelserne i den bolig, de selv bebor, vælge kun at medregne den del af bruttolejeindtægten,

der overstiger et bundfradrag på 1,33 pct. af ejendomsværdien. Ved ejendomsværdien forstås den offentlige

vurdering.


Boligejere er således kun skattepligtige af den del af huslejeindtægten, som overstiger 1,33 pct. af ejendomsværdien.

En boligejer, som bor i en bolig til kr. en mio., kan i dag have en lejeindtægt på godt kr. 1.100 om måneden, uden

at skulle betale skat af lejeindtægten. Hvis ejeren kun har ejet ejendommen en del af indkomståret, beregnes der kun bundfradrag

af denne del af den årlige leje eller ejendomsværdi.


Reglerne om skattefri udlejning finder efter de gældende

regler også anvendelse, hvis lejeren fremlejer eller ejeren udlejer hele boligen til beboelse i en del af indkomståret.


Nye

muligheder

Anpartshavere i boliginteressentskaber m.v. har i henhold til de gældende regler ikke mulighed for at benytte de samme

regler.


Med forslaget foreslås adgangen til skattefri udlejning udvidet til også at omfatte anpartshavere m.v. Anpartshaverne

skal i denne forbindelse have samme mulighed som ejere for skattefri udlejning.

Regnskabsmetode

Efter forslaget kan man som hidtil

vælge en regnskabsmæssig opgørelse i stedet for bundfradraget.


Det er ikke muligt at skifte fra regnskabsmæssigt

fradrag til bundfradrag, hvorimod der kan skiftes fra at anvende bundfradraget til regnskabsmetoden.

Ingen tabereDe allerede

gældende regler om skattefrit fradrag, beregnet som 2/3 af den årlige husleje og 1,33 pct. af ejendomsværdien, opretholdes.
Det betyder, at ejere, der har en ejendom med en værdi på over kr. 1,8 mio.kr., og lejere, der har en årlig

husleje på over kr. 36.000, med fordel kan opgøre den skattefri indtægt efter procentreglerne.


Selvom der

er tale om gunstigere regler for værelsesudlejning, er det dog ikke regeringens forventning, at forslaget vil koste de offentlige

kasser mere end ca. kr. 20 mio. kr. om året. Dette hænger formentlig sammen med, at forslaget kun er gunstigere, når

ejendoms-værdien er under kr. 1,8 mio. kr., og at der i de store studiebyer med stor efterspørgsel på værelser også

typisk er meget høje ejendomsvurderinger.