Lars Rohde: »Skru ned for flekslån«

Nationalbankdirektøren er den advarende stemme blandt nationaløkonomerne. Han frygter stadig en boligboble i de store byer.

Foto: MOGENS LADEGAARD. Melchiors plads. Fra de øverste lejligheder er der en flot udsigt over pladsen og op ad Ndr Frihavnsgade mod Trianglen.
Læs mere
Fold sammen

Nationalbankdirektør Lars Rohde havde en klar opfordring med til realkreditinstitutterne på torsdagens årsmøde i Realkreditrådet: Vær endnu mere forsigtig med at give boligejere lån med variabel rente, såkaldte flekslån.

»Lempeligere adgang til kredit må ikke blive en konkurrenceparameter. Det indebærer f. eks., at et variabelt forrentet lån ikke mekanisk bør bevilges, selv om kunden opfylder god skik-reglerne og kan godkendes til et 30-årigt lån med fast rente og afdrag. For tiden vil det betyde en fast rente på omkring 3 pct. Det er meget lavt, og den variable rente kan hurtigt blive højere. Det bør der tages højde for, når en kunde godkendes til et lån,« sagde han til de forsamlede realkreditchefer.

Dermed opfordrer han realkreditsektoren til at gå skrappere til værks i kreditvurderingen, end de såkaldte »god skik-regler« tilsiger. Baggrunden er, at Lars Rohde frygter en boligboble med kunstigt høje boligpriser mere end de fleste andre økonomer i landet.

»I de store byer er der en risiko for, at prisstigningerne er selvforstærkende. Prisstigningstakten på f. eks. ejerlejligheder i København har ligget på omkring 10 pct. i flere år, og mange boligkøbere synes at have forventninger om, at prisstigningerne vil fortsætte. Det er klart, at en prisstigningstakt, som den vi har set de senere år i København, ikke er langtidsholdbar,« sagde nationalbankdirektøren.

Han påpegede videre, at boligmarkedet under tidligere opsving og især i de første år af dette årtusind var en kilde til makroøkonomisk ustabilitet og overophedning af økonomien. Og han ser så stor risiko for, at det sker igen, at han kom med en opfordring til at være ekstra grundig med kreditvurdering og måske også stramme en anden regel for belåning af fast ejendom.

»Det kan indebære, at der skal tages højde for, at boligpriserne kan svinge betydeligt. Efter at 00'ernes boligboble bristede, er det tydeligt, at en belåningsgrænse for realkreditlån på 80 pct. ikke nødvendigvis sikrer, at boligens værdi er højere end realkreditlånet efter et prisfald,« sagde han.

Realkreditrådets formand og direktør i Nykredit Michael Rasmussen vurderer, at der ikke er tale om en boligboble trods de store prisstigninger. Men han opfordrede også til at holde godt øje med udviklingen samt kreditvurdere boligkøbere omhyggeligt.