Krav på indsigt i stor renovering af ejendommen?

Tillid til bestyrelsen i en forening er afgørende, og en opfordring til åbenhed bør imødekommes.

Modelfoto. Fold sammen
Læs mere
Foto: Iris

Spørgsmål:

Jeg bor i en lejlighed i en større bebyggelse med en ejerforening. For nogle år siden blev det besluttet, at vi skulle spare op til fremtidige renoveringer af tag, VVS med mere. På en generalforsamling med simpelt flertal blandt de fremmødte er det nu blevet besluttet at anvende 18 millioner kroner til renovering af koldt- og varmtvandsinstallationer.

Vi er flere, der gerne vil se projektmaterialet og resultatet af udbud, og undertegnede har flere gange skrevet til formanden for at få adgang til materialet. Det er ikke lykkedes.


På den seneste generalforsamling spurgte flere om adgang til projektet men fik det svar, at det var ikke hensigtsmæssigt at udsende projektmateriale til beboere. Mit spørgsmål er, om det er lovligt at tilbageholde projektmateriale og licitationsresultat for foreningens medlemmer, som jo er dem som betaler for projektet?

Der er ikke hjælp at hente i vedtægterne.

Med venlig hilsen P.

Svar:

Jeg forstår, at bestyrelsens svar går på, at det ikke er »hensigtsmæssaigt« at udsende projektmateriale til beboerne. Jeg kender ikke det materiale, der blev fremlagt på generalforsamlingen, hvor I vedtog at gennemføre projektet, og jeg ved ikke, hvordan der er informeret om det efter vedtagelsen.

Ved siden af jeres vedtægter og de beslutninger, I har truffet, gælder lov om ejerlejligheder. Det følger af lovens § 7, at »de nærmere bestemmelser om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse, revision m.v. fastsættes i en af økonomi- og erhvervsministeren udarbejdet normalvedtægt, som finder anvendelse, med mindre andet er vedtaget og tinglyst«. I har vedtaget en særlig vedtægt, men den besvarer ikke spørgsmålet, forstår jeg. Her kan vi altså heller ikke få hjælp.
I har valgt en bestyrelse, som har ledelsen af ejerforeningens daglige drift. Bestyrelsen har til opgave at sørge for god og forsvarlig varetagelse af alt, hvad det indebærer. Dette omfatter også det projekt, I har besluttet at få udført. Hvis I har en administrator, vil denne have medansvar herfor. Derfor må I lægge til grund, at tingene køres fornuftigt - men hvis I føler jer usikre herpå, skal administrator eller bestyrelsen give jer svar.
Der findes ikke en lov, der giver jer ret, og jeg vil ikke sige, at bestyrelsens afvisning er ulovlig. Jeg vil på den anden side heller ikke kalde den klog, for den giver jo anledning til bekymring for forløbet i en større byggesag. Det er relevant for medlemmerne at følge med i sagen, og informeres der ikke, så kan det jo være udtryk for, at der ikke er tilstrækkeligt styr på sagen. Det er der desværre mange eksempler på.
Hvis administrator ikke vil hjælpe, og hvis bestyrelsen ikke vil svare, så er jeres mulighed at samle flertal for en ekstraordinær generalforsamling, hvor I kan vedtage, at projektet skal belyses i nærmere foreslået omfang. Samtidig kan I jo tage stilling til, om der er tillid til bestyrelsen.
Jeg er godt klar over, at indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling ofte kræver et større stykke arbejde, men det burde jo være muligt at skabe interesse for at få information om forløbet hos en tilstrækkeligt stor gruppe.
Det kan også tænkes, at en henvendelse til bestyrelsen med et lidt håndfast krav om information vil kunne give et tilfredsstillende svar. Bestyrelsen bør svare, og vil den ikke det, så mener jeg med rette, at I kan klandre den for at være med til at optrappe en konflikt. Det er uklogt.
Vis eventuelt bestyrelsen dette svar og bed om et møde, hvor I kan tale om tingene på en fredelig måde. Konfliktoptrapning i et lovpligtigt fællessakb som en ejerforening er ikke godt.
Held og lykke med det.
Med venlig hilsen Allan Ohms, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk