Krav om forhøjede afdrag på svenske boliglån på vej

Boligejere som låner mere end 4,5 gange så meget som deres årlige bruttoindkomst skal afdrage yderligere en procent af boliglånet hvert år – udover de eksisterende krav om afdrag på lånet. Det foreslår den svenske myndighed Finansinspektionen.

Den svenske regering skal nu tage stilling til om de vil godkende Finansinspektionens forslag. Målet med det nye krav om afdrag er at mindske de svenske husholdningers gæld og dermed styrke deres modstandskraft overfor en økonomisk nedgang. Men samtidig har der i de seneste uger været tegn på afmatning på det svenske boligmarked og oppositionspartierne har været hurtige med at kritisere Finansinspektionens forslag.

”Det er åbenlyst at det svenske boligmarked står og vejrer og at priserne allerede nu er begyndt at falde. At tilføre yderligere usikkerhed er ikke den rette vej at gå”, siger Centerpartiets økonomiske ordfører, Emil Källström, i en kommentar til Dagens Industri.

Men Finansinspektionens generaldirektør Erik Thedéen mener, at det er et godt udgangspunkt for at presse de svenske husholdningers gældsætning.
”Vi gør dette i en tid med højkonjunktur, minusrenter, stigende beskæftigelse og en meget stærk international økonomi. Det er timingmæssigt et ganske rimeligt tidspunkt”, siger han til Dagens Industri.

Kravet om afdrag på boliglån i Sverige blev strammet i juni 2016 og kræver at låntagerne skal afdrage mindst en procent af boliglånet om året hvis lånet er på mellem 50 og 70 procent af boligens værdi. Hvis lånet er på mere end 70 procent af boligværdien skal der afdrages to procent af boliglånet om året.

Hvis regeringen godkender det nye forslag, skal det træde i kraft den 1. marts 2018 og altså gælde udover det eksisterende krav om afdrag og kommer til at omfatte dem der tager boliglån fra den dato. (News Øresund)