Konvertering af realkreditlån - sådan

Renterne går op og ned, og med lidt snilde kan danske boligejere udnytte bevægelserne til enten af få en lavere rente eller til at realisere en lavere restgæld. Her er en guide, der illustrerer mekanismen i en konvertering.

Foto: Foto: Søren Bidstrup

Et realkreditlån kan konverteres i to situationer: Ved en rentestigning kan det konverteres op for at realisere en lavere restgæld på grund af de faldende kurser, eller det kan ved et rentefald konverteres ned til en lavere rente og dermed en lavere ydelse.

Opkonverteringen giver i nogle tilfælde en højere ydelse, så der skal tages hensyn til den forventede løbetid på lånet. Hvis den er lang, kan de forhøjerede ydelser æde den realiserede besparelse på restgælden. Men hvis der er planer om at sælge huset eller en tro på at renten falder, så der kan konverteres ned igen, så kan det være en god ide.

En nedkonvertering forøger som regel restgælden, og derfor skal der som hovedregel være et spring på to procentpoint i den pålydende rente, før det kan betale sig.

Her kan du klikke dig gennem enten en opkonvertering eller en nedkonverering og se et fiktivt eksempel på, hvad der sker med ydelse og restgæld. Tallene er et eksempel og giver dermed kun et billede af mekanismerne.