Konsensus er godt, men der skal også kunne træffes beslutninger

Der spørges i denne uge til en særlig beslutningsmodel i bestyrelser, som dog ikke umiddelbart er velvalgt til at få truffet beslutninger med.

Der spørges i denne uge til en særlig beslutningsmodel i bestyrelser, som dog ikke umiddelbart er velvalgt til at få truffet beslutninger med. Fold sammen
Læs mere

?Hej brevkasse

Jeg er bestyrelsesmedlem i en forening, hvor der ifølge vedtægterne træffes beslutninger på bestyrelses­møderne ved almindeligt flertal. Bestyrelsen har på et tidligere tidspunkt truffet beslutning om, at hvis ikke alle er enige om en sag, kan der ikke træffes beslutning, før den har været behandlet på tre bestyrelses­møder.

Mit spørgsmål lyder: Kan en bestyrelse det? Altså beslutte noget, der er i modstrid med vedtægterne på et almindeligt bestyrelsesmøde uden at ændre vedtægterne?

Mvh. A

!Du har ikke sendt vedtægterne med, men jeg forstår, at der heri står, at bestyrelsen træffer beslutning ved almindeligt flertal. Hvis det er rigtigt forstået, så er dette måden at træffe afgørelser, og vedtægterne skal følges.

Det er ofte sådan, at vedtægter overlader til en bestyrelse at træffe bestemmelse om dens arbejde i en forretningsorden. Desværre overses værdien af en god forretningsorden ofte. Det er synd, for ved at have klare retningslinjer øges muligheden for succesfuldt bestyrelsesarbejde.

Din omtale af tidligere praksis er måske forladt, fordi en regel om, at der ikke kan vedtages noget uden ved enighed eller efter tre møder, næppe er let at praktisere. Det lyder som en svensk model, der ikke er velegnet til danske forhold. Konsensus er godt, men der skal også kunne træffes beslutninger, og synspunkter tydeliggøres ofte bedst i dialog om forskellige opfattelser, og derefter må en bestyrelse med ansvar for ledelsen også være klar til at træffe beslutning.

Du skriver ikke om bestyrelsens svar på din undren. Det er et godt sted at begynde, hvis du taler med bestyrelsen og hører dens forklaring. Held og lykke med det.

Mvh.

Allan Ohms, advokat (H)

Forum Advokater