Køreplanen for de nye ejendomsvurderinger og boligskatter

Der er kun få måneder til, at de nye ejendomsvurderinger efter planen skal rulle ud over i første omgang 1,7 millioner ejerboliger. Her er køreplanen for både de nye vurderinger og de efterfølgende nye boligskatter.

Arvinger kan blive de store tabere, når staten skal betale op mod 16 mia. kr. tilbage i boligskat. Fold sammen
Læs mere
Foto: Thomas Lekfeldt

2013

Ejendomsvurderingerne bliver suspenderede, da de ikke er retvisende. Dermed er den gældende ejendomsvurdering enten fra 2001 plus fem pct. eller fra 2011 minus 2,5 pct.

 

2016

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget indgår en aftale om et nyt system til at udarbejde retvisende ejendomsvurderinger.

 

2017

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget indgår en aftale om et nyt bolig- og ejendomsbeskatningssystem. Ifølge den efterfølgende lov skal de offentlige ejendomsvurderinger matche den pris, en ejendom forventes at have i fri handel.

 

2018

Folketinget vedtager, at usikkerheden ved en ejendomsvurdering imødegås ved, at beskatningsgrundlaget sættes 20 procent lavere end de nye vurderinger. Desuden indføres det, at stigninger i grundskylden fra 2018 automatisk indefryses og først skal afregnes, når boligen sælges. Fra 2021, hvor der begynder at komme renter på de indefrosne beløb, kan det betales af boligejeren. Der etableres en selvstændig styrelse, Vurderingsstyrelsen, til at udarbejde ejendomsvurderinger af landets ca. 1,7 millioner ejerboliger og ca. 400.000 erhvervsejendomme og 100.000 landbrugs- og skovejendomme.

 

2019

Op mod 80.000 boligejere får mulighed for at se en testvurdering af deres ejerbolig.

 

2020

Fra andet halvår bliver nye ejendomsvurderinger sendt til boligejerne i etaper. Før vurderingerne sendes ud, får boligejerne mulighed for at se de data, der ligger til grund for fastsættelsen af værdien af deres ejendom. Der åbnes desuden for en tilbagebetalingsordning, fordi de gældende vurderinger kan have været for høje. Ud fra de nye vurderinger beregnes det, om boligejerne skal have en del af den ejendomsværdiskat og grundskyld, der er betalt, tilbage. Første bølge af vurderinger bliver ejerboliger, og derefter følger landbrugs- og skovejendomme samt erhvervsejendomme, herunder leje- og andelsboliger. Andelsboliger vurderes som erhvervsejendomme, og det vil typisk være andelsforeningens bestyrelse eller administrator, som får tilsendt ejendomsvurderingen.

Desuden er boligskatten frem til 2024 justeret, så satsen for ejendomsværdiskat sænkes fra de nuværende en pct. til 0,92 pct. i årene 2021-2023, mens reguleringssatsen af grundskylden sænkes fra maksimalt syv pct. til 2,8 pct. frem til 2024.

 

2024

De nye boligskatter træder i kraft. Det er anslået, at ejendomsværdiskatten bliver 0,55 pct. af boligens værdi op til 7,5 millioner kroner og 1,4 pct. af boligens værdi derover. Men satserne afhænger af vurderingerne, da skatteomlægningen ikke skal indbringe staten mere i ejendomsskat, end den modtager inden omlægningen.

Kilde: Vurderingsstyrelsen m. fl.