Klumme: De små slår de store på pensionsafkastet for 2017

Hvis man vil polstre sin sparegris til pensionen, er det vigtigt at have det rigtige penionsselskab. Foto: Iris Fold sammen
Læs mere

2017 blev et suverænt afkastår for dem, som turde tage stor risiko og købe masser af aktier i porteføljen. Jo flere af dem, desto bedre. Særligt amerikanske aktier gjorde det godt, og fra andet kvartal kom der ekstra fart på aktiestigningerne i Emerging Market. Dollarkursen faldt som en sten i vandet, og det kostede dyrt for de investorer, som ikke dækker valuta­risiko af.

På brancheniveau var det særligt de cykliske aktier/IT-aktier, som gav de højeste stigninger. Ramte du rigtigt som eksempelvis BLS Capital – en af Danmarks dygtigste forvaltere – endte det samlede afkast med 100 pct. i aktier i 2017 på mere end 21 pct.

Blandt pensionsselskaberne, hvor investorerne har flere obligationer og alternativer i porteføljen til deres kunder, klarede SEB Pension det bedst i 2017. SEBs investeringsstrategi har de senere år lagt mere fokus på den løbende taktiske vægtning i aktieeksponeringen. Og den rette dosering hen over året var blandt andet med til at sikre, at SEB løb med førstepladsen i 2017. Afkastet endte et pænt stykke over gennemsnittet, og det betyder, at også treårsafkast-gennemsnittet bliver trukket op blandt de absolut bedste i den kommercielle sektor, jf. tabellen.

Pædagogernes Pension ender for andet år i træk i toppen af afkastskalaen. Her er Sune Schackenfeldt øverste chef for de 75 milliarder kroner i pensionsformuen. Han var i en årrække direktør i PFA med ansvaret for kunderne og kom til Pædagogernes Pension for to år siden. Sune Schackenfeldt har med sin særlige japanske lederstil og sin smittende optimisme formået at forvandle den ellers så støvede pensionskasse til en moderne og dynamisk aktør i markedet, der sprudler af selvtillid.

Opskriften på investeringssuccesen beror på en meget stringent investeringsproces med fokus på gennemarbejdede investeringsanalyser og stor ledelsesopbakning til eksekvering. De er en agil aktør i markedsrente med en mindre investeringsfunktion, der lægger meget stor vægt på en ledelsesmodel, der sikrer hurtig og effektiv eksekvering af faktabaserede investeringsbeslutninger i det likvide marked.

Det er altid tankevækkende, når to små selskaber som SEB og Pædagogernes Pension slår pensionsgiganter som PFA og Danica på afkastet. Sammenligner man skalaforskelle, er det som kampen mellem David og Goliat: PFA og Danica-koncernen har mere end 2.000 milliarder kroner under forvaltning, mens SEB og Pædagogerne tilsammen har knap en tiendedel. Og måler man på antal ansatte i investeringsafdelingen, har eksempelvis PFA opgraderet med langt over 100 ansatte i investerings­armeen, mens de blot bekoster seks ansatte hos Pædagogerne.

På sigt bliver det interessant at følge med i, om giganternes volumenfordele, deres særlige fokus på alternative investeringer og niche-aktivklasser kan gøre en positiv forskel for pensionskunderne. Eksempelvis om dette ekstra teoretiske fokus på at stabilisere afkastet med flere aktivklasser sikrer en fordel i særligt dårligere aktieår. I teorien er det jo vigtigt med den rette risikospredning som en forsikring mod udsving på delområder i dårlige år. Men husk nu at desto vigtigere er det ikke at miste overblikket ved eksempelvis at fordybe sig i små nicheinvesteringer, der er ekstremt tunge at administrere som alternative investeringer eller interne teoretiske risikoprocesser – hvis det, som det oftest sker, er på bekostning af det væsentligste, som er den korrekte strategiske aktive allokering, der jo altid bidrager mest til det absolutte kunde­afkast.

På treårssigt er Industriens Pension fortsat den bedste til afkast. Her er investerings­strategien blandt andet at satse på de dygtigste eksterne investeringspartnere, også selv om det kan være bekosteligt. Dermed har de lokalt en relativt mindre investeringsunit, men et ualmindeligt inspirerende eksternt professionelt team til at supplere op. Et setup, som afviger en del fra flere af pensions­giganterne, der mener, at de kan gøre det billigere og bedre ved at ansætte flere internt.

Laila Mortensen har stået i spidsen for Industriens Pension i rigtigt mange år, og det er ikke kun på afkast, de er bedre end konkurrenterne. De ligger også bedst af alle, når man måler på faktorer som lave drifts- og administrationsomkostninger og høj kundetilfredshed. Laila Mortensen har i mange år været fagligt og professionelt det mest oplagte valg til at overtage chefrollen hos de allerstørste pensionssværvægtere målt på kompetencer og resultater. Det kan vel kun være, fordi hun er en kvinde, at dette endnu ikke er effektueret.

Investering i alternative aktivklasser for pensionsmidler har de senere år været i kraftig vækst og optaget meget fokus i pensionsselskabernes investeringsafdelinger og hos Finanstilsynet. I pressen har der været både solskins- og katastrofehistorier om selskabernes enkelte investeringer. Ulemperne ved alternative investeringer er oftest, at de er ualmindeligt dyre i forvaltnings- og driftsomkostninger, og at de er mindre likvide sammenlignet med investering i eksempelvis aktiver eller obligationer.

Fordelene er på papiret, at de alternative investeringer sikrer en risikospredning til de traditionelle aktivklasser og dermed et bedre/mere stabilt afkast. Men ulempen er, at aktivklassen ender som en tids- og fokusrøver samt en løbende tung administration.

SEB Pension blev i slutningen af 2017 solgt til Danica, og de kan dermed med tilfredshed glæde sig over at slutte på toppen. Også den nye chef hos det rene kundeejede selskab AP Pension, Bo N. Rasmussen, kan glæde sig over at være kommet fornemt fra start med et afkast i den flotte ende. Og deres kunder kan dertil lægge 0,66 pct. oven i afkastet som en ny attraktiv loyalitetsbonus.

Jørgen Svendsen er aktuar og uvildig pensionsmægler med firmaet AFPR