Klokkespillet i Blåvandshuk

Det skorter ikke just på nye initiativer hos ejeren af Blåvandshuk-golfbanen i Ho Bugt, energibundtet Finn Gramvad, som

sammen med sin familie har halvøen Skallingen vest for Esbjerg kendt for mere end et rigt og sjældent fugleliv.


Som

den eneste danske golfklub har Blåvandshuk således etableret et såkaldt clock-golfspil - en miniatureudgave af en

putting-green, hvor man bogstaveligt talt spiller urskiven rundt.


Klokkespillet, som menes opfundet på engelske herregårde

i begyndelsen af 1900-tallet, be-står simpelthen af en urskive med romertallene fra I til XII med en puttinggreen i midten.

Man putter fra samtlige klokkeslet til det samme hul, og den, der har slået færrest slag, når alle 12 huller/klokkeslet

er spillet, har vundet. Det er faktisk muligt at putte out of bounds, idet urkiven simpelthen udgør banens grænser. I

øvrigt er banen forskellig fra dag til dag, idet det enlige hul flyttes hver morgen i forbindelse med klipningen.


Til

Blåvandshuk Golfklubs mest ivrige medlemmer hører Folketingets formand, Ivar Hansen, og han indviede clock-golfbanen

med en match mod klubbens første formand, Hans Christian Thoning, som i dag er borgmester i Blåvandshuk kommune. Selvom

Ivar Hansen kun har spillet golf i tre år og har handicap 30,1, mens Thoning har spillet i 10 år og har handicap 10,7, vandt

folketingsformanden (uden handicaptillæg) med et enkelt slag, 21 mod 22, fordi han holede det sidste put, klokken 12-puttet,

og i øvrigt undgik at tre-putte - i modsætning til borgmesteren.Pirmært for sjov

Ligesom mange andre

detaljer på Blåvandshuk-banen er »golfklokken« udført i granit, som Finn Gramvad har importeret fra Østen,

så den forgår ikke foreløbig. Såvidt vides, findes der kun to andre udgaver af clock-golf i Danmark, henholdsvis

på Danmarks Golfmuseum på Hotel Munkebjerg i Vejle samt på Gråsten Slot, hvor afdøde Dronning Ingrid

indførte det og efter sigende spillede det sammen med sine børne- og oldebørn.


- Clock-golfspillet skal

udelukkende betragtes som et sjovt supplement til vores eksisterende puttinggreen, typisk et sted, hvor man spiller om en ekstra drink

efter 18 »rigtige« huller og en frokost, forklarer Finn Gramvad, som i forbindelse med klokkespil-debuten også kunne

åbne dørene til nye omklædningsfaciliteter for både kvindelige og mandlige gæstespillere.


Sådanne

faciliteter har længe været hårdt savnet al den stund, at Blåvandshuk-banen i fjor nåede op på

14.000 greenfee-gæster - og forventer endnu flere i år.


Finn Gramvads næste »fremskridt« på

Blåvandshuk bliver at udvide banen fra 18 til 27 huller, et projekt, han håber at kunne gå i gang med i løbet

af efteråret.


Han har fået lov at leje jorden til den tredje 9 hullers-sløjfe af Skov- og Naturstyrelsen,

men kan fra lokale sommerhusejere imødese protester, som Naturklagenævnet bliver nødt til at behandle. Visse restriktioner

er dog allerede på-lagt området af Skov- og Naturstyrelsen, så eventuelle anker ventes at blive afvist.