Klar igen efter kold dukkert

Jørgen Lembke (49) er normalt glad for en kold dukkert. Han er vinterbader og hver morgen, efter han har fulgt datteren i skole,

kaster han sig i Øresund, som ligger tæt på familiens hjem i Humlebæk.


Når han ikke er ude at

rejse, er morgenen sat af til kolde bade og familien. Han møder derfor sent i virksomheden Visionik Interactive TV, der holder

til på Islands Brygge i København. Til gengæld arbejder han til langt ud på aftenen. Ikke mindst de sidste

par måneder, hvor han har haft travlt med at hive Visionik i land fra et uønsket kuldechok, som amerikanske Agency.com

kastede selskabet ud i, da man lukkede de danske aktiviteter i efteråret.

mio. kr. på papiret

I 1999 så fremtiden

ellers mere end overordentlig lun ud for Visionik, der blev overtaget i en aktiehandel af webbureauet Agency.com -sælgeren var

blandt andet grundlæggeren Jørgen Lembke.


Internet-feberen rasede på det højeste, og kort efter overtagelsen

af Visionik blev Agency.com introduceret på den amerikanske teknologibørs, Nasdaq. Denne manøvre tegnede til at

blive overordentligt indbringende for Jørgen Lembke personligt, der få dage efter børsindtoget på papiret

rådede over Agency.com-aktier til en værdi af 200 mio. kr.


Så var virksomheden også pænt betalt,

idet den talte 30 medarbejdere og omsatte for 20 mio. kr. Men fornøjelsen var kort, for Agency.coms aktier fulgte hurtigt de

øvrige internet-aktiers nedtur.


- Jeg troede nu heller aldrig på, at aktierne ville holde deres værdi. De var

simpelthen ikke det værd. Det må have været forfærdeligt for dem, som købte internetaktier på

det tidspunkt. Det ville jeg aldrig have gjort, siger Jørgen Lembke.

OverskudsgivendeAgency.coms aktienedtur minder om

historien fra mange andre internet-firmaer, men på flere måder skilte de danske aktiviteter sig ud fra den øvrige

branche.


Visionik var indtil salget til Agency.com et overskudsgivende selskab. Det var selvfinansieret og skabt over en længere

årrække.


Selskabet blev startet af Jørgen Lembke i starten af firserne. De første aktiviteter var produktion

af dokumentarfilm. Men Jørgen Lembke, der både har en økonomisk og en teknisk baggrund, var blandt de første

til at se mulighederne ved at kombinere computerteknik og videofilm. Det førte til de første interaktive videofilm,

som var en forløber for cd-rom''er og internet-produktioner, som kom til senere.

GennembrudI 1996 fik selskabet et gennembrud,

da det blev hyret af Tele Danmark til at udvikle interaktive tv-løsninger til selskabets Selector bokse. Det er de bokse, som

kabel-tv kunderne bruger til at modtage digitalt-tv. Blandt opgaverne var at udvikle en elektronisk programguide.


- Vi fik en

kunde, som var meget fremtidsrettet. På den måde fik vi mulighed for at oparbejde en viden, som vi har udnyttet siden.

Hele grundlaget for, hvordan man laver løsninger til set-top bokse, blev lagt i de år, siger Jørgen Lembke.


Tele

Danmark-ordren betød, at selskabet kunne ansætte nye folk, og det voksede fra 12 til 30 medarbejdere frem til 1999.


Herefter

blev Visionik overtaget af Agency.com, der købte selskabet for dets unikke ekspertise inden for udvikling af digitale kanaler

og interaktiv kommunikation, som var - og er - selskabets hovedområder.


Og overtagelsen af Visionik kunne føre til

en udbredelse af de danske kompetencer i et internationalt perspektiv via Agency.coms internationale netværk.


Men hvedebrødsdagene

meldte sig hurtigt.


- Jeg troede, at salget til Agency.com ville give synergieffekter, og flere af det amerikanske selskabs kunder

vil gå fra internet ud på nye platforme som interaktivt tv. Det skete også, men ikke i det forventede tempo. Agency.coms

hovedområde var internet, og man valgte forretningsområder fra. Herefter var den billigste måde at skille sig af med

det danske selskab ved at lukke det, siger Jørgen Lembke.

Lærte megetSelskabet er nu rekonstrueret og Jørgen

Lembke samt 40 af medarbejderne bliver medejere.


Trods det mislykkede amerikanske opkøbseventyr ærgrer Jørgen

Lembke sig ikke.


- Jeg fortryder ikke salget, for vi har lært meget i den periode. Selskabet har været en del af

en international virksomhed og er blevet mere internationalt. Jeg har lært, at man ikke kan være en højteknologisk virksomhed

helt i front, uden at man begiver sig uden for Skandinavien - man skal ekspandere. Derudover har jeg erfaret, at man som dansk virksomhed

ikke behøver at være bange for, at de er bedre i udlandet, siger Jørgen Lembke.

Stor eksportI dag skabes

95 pct. af selskabets omsætning i udlandet.


Han fortæller, at penge aldrig har været en drivkraft i hans arbejde.

Det har derimod været ønsket om spændende arbejdsopgaver og nye udfordringer.


- Jeg er med i det nye selskab,

fordi jeg tror rigtig meget på medarbejderne. De har en væsentlig ekspertise, der er hårdt brug for. I dag er der

internationalt kun tre til fire selskaber, som kan matche vores viden inden for interaktivt tv, siger Jørgen Lembke.


Siden

det blev meddelt, at selskabet ville fortsætte er der da også kommet støtte erklæringer fra kunderne -typisk

tv-selskaber og operatører.


- Ikke en har meldt ud, at de ikke vil være kunder hos os mere. Derudover har jeg modtaget

20 til 30 henvendelser fra firmaer i hele verden, som vil arbejde sammen med os, siger han.


I dag er Jørgen Lembke ikke

adm. direktør. Ledelsen er delt mellem Jørgen Lembke som bestyrelsesformand og Jesper Knutsen som adm. direktør.


Sidsnævnte

skal varetage den daglige drift, mens Jørgen Lembke tager sig af de strategiske alliancer, nye samarbejdsaftaler, finansiering

og forhandler med kunder og leverandører efter konkursen sidste år.