KL afviser FOAs ønske om friere pensionsvalg

Bestyrelsen i pensionsselskabet PenSam har allerede stemt nej til forslaget. Nu tyder meget på, at det heller ikke gennem overenskomstforhandlingerne vil lykkes Dennis Kristensen at ændre systemet - KL er nemlig imod.

FOAs formand Dennis Kristensen bliver formentlig nødt til at opgive at få gennemført sit ønske om, at PenSams kunder skal have valgmuligheder med hensyn til placering af deres alderspension. Fold sammen
Læs mere
Foto: Nils Meilvang
   

FOA-boss Dennis Kristensen kan tilsyne-ladende godt glemme alt om at få gennemført et friere valg for pensionsopsparerne i PenSam.

Kommunernes Landsforenings (KL) ledelse mener, det vil være ødelæggende for den danske model, hvis PenSams medlemmer får mulighed for at vælge mellem forskellige formueforvaltere til deres opsparing af alderspension. Det står klart her kort tid før, overenskomstparterne mødes for at diskutere FOA-bossens ønske til arbejdsgiverne. KLs administrerende direktør Kristian Wendelboe er klar i mælet:

»Vi synes, det er en forfejlet diskussion. Man skal være opmærksom på, at det danske system er bygget på en frivillighed. De danske arbejdstagere og arbejdsgivere er enige om, at de hver især bidrager til folks pensionsopsparing. Vi mener virkelig, man skal være varsom med at rokke ved det her. Det er en kæmpestor styrke,« siger Kristian Wendelboe.

Hvad kan man da risikere ved at gennemføre fri formueforvaltning af alderspensionen?

»Man flytter det ud på markedet. Så bliver det en individuel sag. På kort sigt sker der nok ikke så meget, men på langt sigt forsvinder ejerskabet til de der pensionsopsparere. Det er simpelthen ikke klogt,« siger han.

Indbygget frivillighed

Diskussionen om arbejdsmarkedspensio-nerne og kundernes tvungne opsparing i et solidarisk system blusser op fra tid til anden. Særligt i PenSam Liv, der har været kendt for sine dårlige afkast og høje administrationsomkostninger, har kunderne flittigt skrevet i blandt andet PenSams debatforum, om ikke de kunne blive løsnet fra båndet til pensionskassen.

Men FOA-formand Dennis Kristensens forslag er ikke, at kunderne får fuldstændig frit valg af pensionskasse. Hans forslag er, at kunderne i stedet for PenSam kan vælge mellem en række formueforvaltere, hvor de kan placere selve aldersopsparingen. De andre tvungne ordninger, der indbetales til, skal stadig bevares i PenSam.

Dermed vil en indbygget frivillighed reelt ende med at blive dyrere på grund af ekstra administration, har eksperter påpeget.

Omkostningerne var også en af grundene til, at bestyrelsen i PenSam Liv stemte FOAs forslag ned, da Dennis Kristensen i sin egenskab som næstformand satte forslaget til afstemning. I stedet forsøger han altså nu at få gennemført ændringen gennem overenskomstforhandlingerne.

Ifølge pensionsekspert Søren Andersen, der er direktør i Invensure, tegner det ikke til, at det frie valg bliver gennemført.

»Det her kan ikke være det, der er det vigtigste krav for Dennis Kristensen. Det er ikke et krav, som der direkte er penge i. Hvis det var størrelsen på pensionsbidraget eller størrelsen på løn, var det noget andet. Men det her er et spørgsmål af fagforeningspolitisk karakter. Så jeg kan ikke umidelbart se, at det er noget, Dennis Kristensen eller FOA vil stille som et ultimativt krav,« siger Søren Andersen

Dennis Kristensen bad i går om at få tilsendt Berlingskes spørgsmål på e-mail, men svarede ikke tilbage på dem.