Kan vi båndlægge børnebørnenes arv?

Man kan godt binde pengene på arvingernes vegne, men der er forskel på tvangsarv og friarv.

Foto: Iris/Scanpix. Båndlæggelse af arv kan ske på forskellige måder, alt efter om det er friarv eller tvangsarv.
Læs mere
Fold sammen

? Vi har skrevet testamente, hvor vi lader halvdelen tilfalde vores børnebørn. Vi synes, det drejer sig om så mange penge, at vi gerne vil knytte en aldersgrænse på, hvornår børnebørnene kan disponere over dem.

Vi havde umiddelbart forestillet os 30 år, belært af egen erfaring med, at man i de unge år er tilbøjelig til at disponere uden at tænke dybt over konsekvenserne heraf. Det gælder især, hvis pengene er erhvervet uden egen mærkbar indsats. Vi har endvidere forestillet os, at der kunne frigives penge til uddannelses- og boligformål inden da.

Vi har altid holdt vores økonomi tæt ind til kroppen og fortalte derfor ikke advokaten, der udformede testamentet, om vores økonomi i detaljer. Han fortalte os, at man ikke kunne tilbageholde midler længere end til det fyldte 21. år. Vi har siden fået fortalt fra anden troværdig side, at dette ikke er korrekt.

Hvordan forholder det sig i virkeligheden?

Med venlig hilsen G.

! Arveloven indeholder ingen bestemmelse om begrænsning af båndlæggelse til det fyldte 21. år, men reglerne vedrørende båndlæggelse af arv er forskellig afhængig af, om det er friarv eller tvangsarv.

Når I som bedsteforældre testamenterer halvdelen af arven efter jer til jeres børnebørn, er der tale om friarv. Ved båndlæggelse af friarv er der ingen tidsbegrænsning. Båndlæggelsen kan for eksempel være livsvarig. Der skal blot være tale om, at det er bedst for arvingen, at arven båndlægges.

Ved oprettelse af testamente skal båndlæggelsen ikke begrundes, og der sker ikke en nærmere prøvelse af, om båndlæggelsen er bedst for arvingen. I faktaboksen har jeg anført, hvornår en båndlagt friarv trods båndlæggelsen frigives.

Båndlæggelse af tvangsarv kan alene ske, til arvingen fylder 25 år. Også ved tvangsarv skal båndlæggelsen være bedst for arvingen. Er arven af såkaldt ringe værdi – hvormed i praksis for tiden tænkes på en nettoarv på under 100.000 kroner - kan der ved ansøgning ske fritagelse for båndlæggelsen.

Både ved friarv og tvangsarv er der mulighed for i testamentet at træffe bestemmelse om, at den båndlagte arv kan udbetales til bestemte formål – typisk fornuftige formål, som I nævner. Men det kan også være til brug for en speciel men dyr fritidsinteresse. Det er helt op til testator, men det er vigtigt med en præcis beskrivelse af formålet, så forvaltningsmyndigheden ikke kommer i tvivl ved ansøgning fra arvingen.

Båndlagt arv placeres i en forvaltningsafdeling, som findes i de større banker. Der er meget specifikke regler for forvaltningsafdelingernes mulighed for investering af båndlagte midler. Målet er naturligvis at undgå investering i risikobetonede værdipapirer eller lignende - for eksempel udelukkende i bankens egne aktier!. I kan læse nærmere om reglerne om placering af båndlagte midler i bekendtgørelse nr. 1428 af 11. december 2007, som findes på www.retsinfo.dk.

For jer kræver båndlæggelse af børnebørnenes arv, at I får udarbejdet en kodicil til testamentet, hvor I træffer bestemmelse om båndlæggelsen, herunder eventuel mulighed for frigivelse ved ansøgning. Hvis I ikke træffer bestemmelse om båndlæggelse, får børnebørnene udbetalt arven, når de fylder 18 år.

Med venlig hilsen Susanne Jakobsen, advokat, www.ForumAdvokater.dk